Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2010 korraldus number 2049
Redaktsiooni kehtivus:29.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. detsember

2010 nr

2049-k

 

 

Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 65 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 1997 määrusega nr 56 kinnitatud „Linnavara valitsemise kord“ punktide 3, 5.4, 17 ja 18 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 43 „Tallinna linna ametiasutuste ümberkorraldamine, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti põhimääruste kinnitamine

 

 

1. Tallinna Kommunaalametil anda oma valitsemiselt ja bilansist Tallinna Transpordiameti valitsemisele ja bilanssi liikluskorraldusvahendid ja väheväärtuslik vara vastavalt lisale.

2. Linnavara üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Kommunaalametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 29.detsembri 2010

korralduse nr 2049-k

LISA

 

 

 

Linnavara valitseja muutmine (liikluskorraldusvahendid Tallinna Transpordiametile)

 

 

 

 

 

 

 

Jrk nr

Rajatise nimetus

Ühik

Maht

Maksumus kroonides

 

Põhja -Tallinna linnaosa kvartalisisesed teed

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

90

59 166,45

 

2

Betoonist poolkerad

tk

16

22 539,60

 

3

Liiklusmärkide postid

tk

35

65 740,50

 

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

147 446,55

 

Ehte tn 7 kooli kõnnitee ja parkla ning Sõle tn 39 lasteaia parkla

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Betoonist poolkerad piirdele

tk

10

10 435,00

 

2

Liiklusmärgipostid

tk

10

9 391,50

 

3

Lühike liiklusmärgipost

tk

1

782,63

 

4

Jalakäijate torupiire (2 toruga)

m

21,4

10 048,90

 

5

Liiklusmärgid

tk

47

36 052,93

 

6

Puidust pollarid

tk

2

834,80

 

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

67 545,76

 

Pärnu mnt rekonstrueerimine lõigus Hiiu tn - Laane tn

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Teisaldatavad liiklusmärgi alused (poolkerad)

tk

4

5 843,60

 

2

Tsingitud konsool

tk

12

538 446,00

 

3

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

54

59 270,80

 

4

Liiklusmärgid

tk

279

236 957,98

 

5

Tsingitud torupiirde (topelttoruga)

m

567

311 249,96

 

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

1 151 768,34

 

 

Foorisüsteemid

 

 

 

 

6

Fooripea SWARCO FuturLED nr 2 3x¨210 mm

tk

32

642 796,00

 

7

Fooripea SWARCO FuturLED nr 2 2x¨210 mm

tk

30

517 576,00

 

8

Foori metalltorupost, h=3000mm ¨114mm

tk

16

116 454,60

 

9

Posti kilp klemmliistuga (40 paari klemme)

tk

34

105 810,90

 

10

Kaablid

3 235

204 587,04

 

11

Foorikontroller ITC-2 MINI (4SG, NET, base)

tk

1

325 572,00

 

12

Foorikontroller ITC-2 (8SG, NET, base)

tk

2

783 146,75

 

13

Sidekaev D=700 (KS-7-9)

kompl

29

304 545,48

 

14

Plasttoru 110 mm L=6m A-koormusklass

m

456

59 053,75

 

15

Plasttoru 75mm B - koormusklass

m

3 381

293 299,68

 

16

Fooripea 3x210 FuturLED3 Standard (jalgratas jalakäija)

tk.

4

103 306,50

 

17

Foorikontroller ITC-2 (12SG, NET, base)

tk

1

579 977,59

 

18

Jalakäijate väljakutsenupud-summerid TS-903F

tk

26

545 677,46

 

19

Sõidukite videoandurid TraficCam 2

kompl

1

31 722,40

 

 

Kokku foorid:

 

 

4 613 526,15

 

 

Kokku Pärnu mnt liikluskorravahendid:

 

 

5 765 294,49

 

Kergliiklustee Nõmme raudteetammil lõigus Harku tn - Pärnu mnt

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

4

3 339,20

 

2

Liiklusmärkide postid

tk

1

834,80

 

3

Torupiire

m

7

4 747,92

 

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

8 921,92

 

Keskuse tänava taastusremont lõigus Ehitajate tee - Sõpruse pst

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

58

26 710,61

 

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

30

17 119,77

 

3

Betoonpoolkerad liiklusmärkidele

tk

4

4 674,88

 

4

Torupiire (2 toruga, postide vahekaugus 3 - 3,5m)

m

4

1 481,69

 

 

Kokku Keskuse tänava liikluskorraldusvahendid:

 

 

49 986,95

 

Punase tänava taastusremont lõigus Suur-Paala tn - J. Smuuli tee

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Valgustpeegeldavate liiklusmärgid

tk

97

49 766,48

 

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

14

10 063,46

 

3

Torupiire (2 toruga)

m

390

127 823,64

 

 

Kokku Punase tänava liikluskorraldusvahendid:

 

 

187 653,58

 

K. Kärberi tänava taastusremont lõigus K. Kärberi tn 20A - Laagna tee

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

58

30 635,53

 

2

Betoonist poolkerad

tk

12

8 185,01

 

3

I- grupi valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

21

13 505,29

 

4

0- grupi valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

232

70 801,62

 

5

Postile kleebitavad liiklusmärgid 686, 687, 688;

tk

12

1 169,30

 

6

Maasse paigaldatav torupiire (kahekordne)

m

135

46 697,83

 

 

Kokku K. Kärberi tänava liikluskorraldusvahendid:

 

 

170 994,58

 

Hane tänava ja Sõpruse pst ühendustee

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

I-grupi liiklusmärgid

tk

18

15 965,55

 

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

7

4 017,48

 

 

Kokku Hane tänava liikluskorraldusvahendid:

 

 

19 983,03

 

Tehnika tn lõigus Veerenni tn - Filtri tee

 

 

Foorid

 

 

 

 

 

Fooriobjekt 1

 

 

 

 

1

Plasttoru œ75 mm, DVK 75.

m

82

3 422,68

 

2

Plasttoru 75 mm, DVK 75.

m

914

38 150,36

 

3

Foorikaev, koos luugiga, Sidekaev KS-7-9 ülemine pool. Põhi 20cm paksune tihendatud killustikalus.

kompl

4

30 052,80

 

4

Kaabli markerlint

m

484

2 525,27

 

5

Killustikalus foorikaevudele, 0.4m³ kaevu kohta

1,6

417,40

 

6

Fooriobjekt 2

 

 

 

 

7

Fooripea SWARCO, 3x¯ 210, FuturLED nr 2 

tk

4

51 340,20

 

8

Fooripea SWARCO, 2x¯ 100, FuturLED nr 2 

tk

5

50 088,00

 

9

Erikonstruktsiooniga fooripost, Tänavavalgustuse foori post koos vundamendiga, kahe teenindusluugiga

tk

4

48 001,00

 

10

Foori metalltorupost, ¨114 mm, Posti kõrgus 3000 mm.

tk

2

10 643,70

 

11

Posti kilp klemmliistuga, 40 paari klemme

tk

6

13 148,10

 

12

Kaabel, vasksoonega, PVC, MMO 5x1.5, 450/750 V

m

50

2 087,00

 

13

Kaabel, vasksoonega, PVC, MCMO 19x1.5, 450/750 V

m

100

14 609,00

 

14

Plasttoru ¯ 75 mm, DVK 75, A-koormusklass

m

21,5

897,41

 

15

Plasttoru ¯ 75 mm, DVK 75, B-koormusklass

m

434,9

18 152,73

 

16

Jalakäijate väljakutsenupud

tk

4

37 983,40

 

17

Maandusseadme komplekt, FS 3x1.0m

tk

7

1 884,56

 

18

Maandusjuht Cu 25mm²

m

70

8 034,95

 

19

Kaabli markerlint

m

260

1 356,55

 

20

Foorikaev, koos luugiga, Sidekaev KKS-2 ülemine pool.

tk

1

8 556,70

 

21

Foorikaev, koos luugiga, Sidekaev KS-7-9 ülemine pool.

tk

2

15 026,40

 

22

Kaabel Cu soontega, plastisolatsiooniga MCMK 1kV, 2x10/10

m

190

30 731,08

 

23

Fooride juhtimiskilp, ITC 2, kuni 12 gruppi (FJK 1),

kompl

1

292 180,00

 

24

GSM liides foorikilbi juhtimiseks

kompl

1

12 522,00

 

25

Killustikalus foorikaevudele, 0.4m³ kaevu kohta

2

521,75

 

 

Kokku foorid:

 

 

692 333,03

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

26

I- grupi liiklusmärgid

tk

68

35 714,59

 

27

0- grupi liiklusmärgid

tk

18

7 923,61

 

28

Eelsuunaviit

tk

2

6 808,37

 

29

Liiklusmärgi postid

tk

47

32 047,96

 

30

Torupiire

m

53,1

11 820,87

 

31

Põrkepiire (metall)

m

172

90 575,42

 

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

184 890,82

 

 

Kokku Tehnika tn liikluskorraldusvahendid:

 

 

877 223,85

 

Lasteaedade parklad

 

 

 Järveotsa 51 esine parkla

 

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

I-suurusgrupi liiklusmärgid

tk

22

13 315,06

 

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

7

4 747,93

 

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

18 062,99

 

 

Sikupilli tn 3

 

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid metallpostil

kompl

1

2 457,44

 

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

2 457,44

 

 

Läänemere tee 56

 

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid metallpostil

kompl

1

4 168,99

 

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

4 168,99

 

 

Vilisuu tn 5

 

 

 

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid metallpostil

kompl

1

2 457,44

 

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

2 457,44

 

 

 J. Koorti 5 juurdepääsutee äärne parkla

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid metallpostil

kompl

1

2 457,44

 

 

Kokku liikluskorraldusvahendid:

 

 

2 457,44

 

Kannikese tn 13 juurdepääsutee (Tallinna Kannikese Lasteaed)

 

 

Väheväärtuslik vara

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

5

3130,50

 

2

Liiklusmärgipostid

tk

2

1252,20

 

 

Kokku märgid:

 

 

4 382,70

 

Ristiku tänava taastusremont lõigus Paldiski mnt - Kaera tänav

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

44

26 421,42

 

2

Betoonist poolkerad

tk

2

1 419,16

 

3

Jalakäijate torupiire

m

32,4

12 171,38

 

4

Peegel 0,5x0,5m

tk

1

6 261,00

 

5

Liiklusmärgid

tk

132

77 229,43

 

 

Kokku Ristiku tänava liikluskorraldusvahendid:

 

 

123 502,39

 

 

Uue Maailma tänav

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Liiklusmärgid

tk

19

30 991,95

 

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

6

6 678,40

 

3

Torupiire 2 toruga (postide vahekaugus 4 m)

m

6

2 504,40

 

 

Kokku Uue Maailma tänava liikluskorraldusvahendid:

 

 

40 174,75

 

 

Randla tänav

 

 

 

 

 

Liikluskorraldusvahendid

 

 

 

 

1

Valgustpeegeldavad liiklusmärgid

tk

110

59 792,55

 

2

Tsingitud liiklusmärgipostid

tk

36

20 661,30

 

3

Torupiire (2 toruga)

m

267

104 480,44

 

 

Kokku Randla tänava liikluskorraldusvahendid:

 

 

184 934,29

 

 

Kokku üleantav väheväärtuslik vara:

 

 

62 891,94

 

 

Kokku üleantav põhivara:

 

 

7 614 757,17

 

 

Kokku üleantav põhivara ja väheväärtuslik vara:

 

 

7 677 649,11

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär