Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määruse nr 26 "Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas" muutmine

Tallinna Linnavalitsus 29.12.2010 määrus number 112
jõustumine 03.01.2011
Kehtetuks tunnistamine 18.06.2012
Redaktsiooni kehtivus 03.01.2011 - 18.06.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2012 nr 28, jõustumine 18.06.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

29. detsember

2010 nr 112

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määruse nr 26 „Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ § 6 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 8 „Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“.

 

 

 

 

 

         

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määruse nr 26 „Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas“ paragrahvi 2¹ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2¹. Tallinna Raekojale (Raekoja plats 1), Mustpeade Majale (Pikk tn 26), Tallinna Õpetajate Majale (Raekoja plats 14) ja Tallinna Matkamajale (Raekoja plats 18) on lubatud nendes ürituste teenindamise tagamiseks transpordivahendiga juurdepääs väljaspool paragrahv 2 punktis 1 nimetatud aega hoone haldaja väljastatud tõendi alusel. Tõend väljastatakse üksnes põhjendatud taotluse alusel hiljemalt 5 tööpäeva enne ürituse toimumist märkides sellele juurdepääsu kehtivuse aja, kinnistu aadressi ning jalakäijate ala läbimise marsruudi.“.

§ 2.  Määrus jõustub 3. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär