Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
03.01.2011-18.06.2012

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määruse nr 26 "Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 29.12.2010 määrus number 112
Jõustumine:03.01.2011
Kehtetuks tunnistamine:18.06.2012
Redaktsiooni kehtivus:03.01.2011 - 18.06.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2012 nr 28, jõustumine 18.06.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

29. detsember

2010 nr 112

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määruse nr 26 „Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 alusel, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ § 6 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 8 „Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“.

 

 

 

 

 

         

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 määruse nr 26 „Jalakäijate ala kehtestamine Tallinna vanalinnas“ paragrahvi 2¹ muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2¹. Tallinna Raekojale (Raekoja plats 1), Mustpeade Majale (Pikk tn 26), Tallinna Õpetajate Majale (Raekoja plats 14) ja Tallinna Matkamajale (Raekoja plats 18) on lubatud nendes ürituste teenindamise tagamiseks transpordivahendiga juurdepääs väljaspool paragrahv 2 punktis 1 nimetatud aega hoone haldaja väljastatud tõendi alusel. Tõend väljastatakse üksnes põhjendatud taotluse alusel hiljemalt 5 tööpäeva enne ürituse toimumist märkides sellele juurdepääsu kehtivuse aja, kinnistu aadressi ning jalakäijate ala läbimise marsruudi.“.

§ 2.  Määrus jõustub 3. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär