Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine (Tallinna kalmistud)

Tallinna Linnavalitsus 22.12.2010 määrus number 109
jõustumine 01.01.2011

Redaktsiooni kehtivus 01.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

22. detsember

2010 nr 109

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine (Tallinna kalmistud)

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3  alusel ja kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 92 lg-ga 4 ja § 93 lg-ga 1.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 1993 määrus nr 155 “Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja kinnitamine“, 14. juuni 1994 määrus nr 61 „Tallinna Metsakalmistu kasutamise eeskirja kinnitamine“ ja 22. detsembri 2004 määruse nr 105 „Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine punkt 1.5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

                                                                                                    linnasekretäri ülesannetes