Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine (Tallinna kalmistud)
Tallinna Linnavalitsus 22.12.2010 määrus number 109
Jõustumine:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

22. detsember

2010 nr 109

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse määruste kehtetuks tunnistamine (Tallinna kalmistud)

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3  alusel ja kooskõlas haldusmenetluse seaduse § 92 lg-ga 4 ja § 93 lg-ga 1.

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 11. juuni 1993 määrus nr 155 “Tallinna kalmistute kasutamise eeskirja kinnitamine“, 14. juuni 1994 määrus nr 61 „Tallinna Metsakalmistu kasutamise eeskirja kinnitamine“ ja 22. detsembri 2004 määruse nr 105 „Tallinna Linnavalitsuse määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine punkt 1.5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

                                                                                                    linnasekretäri ülesannetes