Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Linnakantseleile kohtuotsuse täitmiseks
Tallinna Linnavalitsus 22.12.2010 korraldus number 2000
Redaktsiooni kehtivus:22.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. detsember

2010 nr

2000-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Linnakantseleile kohtuotsuse täitmiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 6 kinnitatud "Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra" p 4.1.1 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 "Tallinna linna 2010. aasta eelarve" § 3 p 6 alusel ning tulenevalt Tallinna Halduskohtu 7. aprilli 2010 kohtuotsusest, Tallinna Halduskohtu 12. aprilli 2010 kohtumäärusest ja Tallinna Ringkonnakohtu 22. septembri 2010 kohtuotsusest  haldusasjas nr 3-04-221

 

 

Eraldada linnavalitsuse reservfondist Tallinna linna kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete täitmiseks ettenähtud vahendite arvelt Tallinna Linnakantseleile 100 000 (ükssada tuhat) krooni Tallinna Halduskohtu 7. aprilli 2010 kohtuotsuse täitmiseks haldusasjas nr 3-04-221.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes