Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine
Tallinna Linnavolikogu 16.12.2010 määrus number 64
Jõustumine:01.07.2011
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2013 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013
Tvk m 19.06.2012 nr 16, jõustumine 01.09.2012

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

16. detsember 2010 nr 64

 

 

Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine

 

 

 

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 3 lõigete 5 ja 6, § 6 lõike 4, § 15 lõike 2 punkti 2, § 92 lõike 4, § 166, § 167 lõike 4, § 187, § 188 ja § 189 lõike 3, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 5 punkti 10 ja § 141, ühistranspordiseaduse § 52 lõike 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja lõike 2, § 36 lõike 1 alusel.

 

 

     

§ 1.  Delegeerida liiklusseaduse § 3 lõigetes 5 ja 6, § 6 lõikes 4, § 15 lõike 2 punktis 2, § 92 lõikes 4, §-s 166, § 167 lõikes 4 ja § 189 lõikes 3 teeomaniku ja kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesanded Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2. (Kehtetu - Tvk m 20.12.2012 nr 30, jõustumine 01.01.2013)

§ 3.  Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse nr 43 “Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded” preambulit muudetakse ning asendatakse liiklusseaduse sätted “§ 2 lg 4 ja § 45 lg 1” sättega ”§ 6 lg 4”.

§ 4.  (Kehtetu - Tvk m 19.06.2012 nr 16, jõustumine 01.09.2012)

§ 5.  Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrus nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid ning edastada määrus elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile.

§ 7.  Määrus jõustub 1. juulil 2011.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees