Tänavanimede korrigeerimine Nõmme linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 15.12.2010 määrus number 103
jõustumine 20.12.2010

Redaktsiooni kehtivus 20.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     15. detsember 2010 nr 103

 

 

 

 

 

Tänavanimede korrigeerimine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist ja viia aadressid vastavusse Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 11 lg-s 1 ja regionaalministri 17. juuni 2004 määruses nr 3 „Kohanime liigisõna, hargtäiendi või muu osa lühendamise või ärajätmise kord“ sätestatuga.

 

 

 

 

 

§ 1.  Korrigeerida Nõmme linnaosas Nõmme asumis tänavanimede kuju, muutes Nikolai v. Glehni tänava Nikolai von Glehni tänavaks ja Nikolai v. Glehni põigu Nikolai von Glehni põiguks.

§ 2.  Nikolai v. Glehni tänava ja Nikolai v. Glehni põigu järgi määratud aadresside numeratsioon jätta endiseks.

§ 3.  Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine.

§ 4.  Määrus jõustub 20. detsembril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär