Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanimede korrigeerimine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 15.12.2010 määrus number 103 [RT IV, 24.05.2013, 53]
Jõustumine:20.12.2010
Redaktsiooni kehtivus:20.12.2010 - ... [RT IV, 24.05.2013, 53]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     15. detsember 2010 nr 103

 

 

 

 

 

Tänavanimede korrigeerimine Nõmme linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist ja viia aadressid vastavusse Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 11 lg-s 1 ja regionaalministri 17. juuni 2004 määruses nr 3 „Kohanime liigisõna, hargtäiendi või muu osa lühendamise või ärajätmise kord“ sätestatuga.

 

 

 

 

 

§ 1.  Korrigeerida Nõmme linnaosas Nõmme asumis tänavanimede kuju, muutes Nikolai v. Glehni tänava Nikolai von Glehni tänavaks ja Nikolai v. Glehni põigu Nikolai von Glehni põiguks.

§ 2.  Nikolai v. Glehni tänava ja Nikolai v. Glehni põigu järgi määratud aadresside numeratsioon jätta endiseks.

§ 3.  Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine.

§ 4.  Määrus jõustub 20. detsembril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär