Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid
 
-12.02.2014

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita Leht reklaami hinnakirja kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 15.12.2010 korraldus number 1950
Redaktsiooni kehtivus: - 12.02.2014

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 12.02.2014 nr 210

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

 15. detsember 2010 nr 1950-k          

 

 

Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita Leht reklaami hinnakirja kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2010 korralduse nr 219-k „Ettevalmistused võimalikuks üleminekuks eurole” p-st 2.1 ja Pirita Linnaosa Valitsuse taotlusest

 

 

     

1. Kehtestada Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita Leht reklaami hinnakiri alates 1. jaanuarist 2011 vastavalt lisale.

2. Pirita linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Pirita Leht.

3. Pirita Linnaosa Valitsusel avaldada kehtestatud reklaami hinnakiri Pirita linnaosa veebilehel ja ajalehes Pirita Leht.

4. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2007 korraldus nr 1893-k „Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita Leht reklaami hinnakirja kehtestamine“.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1950-k

LISA

 

Pirita Linnaosa Valitsuse ajalehe Pirita Leht reklaami hinnakiri

 

 

 

1. Reakuulutuste hinnad:

Reakuulutus

Hind eurodes

Hind eurodes koos käibemaksuga

Füüsilistele isikutele

2,66

3,19

Juriidilistele isikutele

5,33

6,40

 

2. Reklaamimoodulite hinnad:

 

Mooduli suurus mm

Hind eurodes

Hind eurodes koos käibemaksuga

48 x 102

25,56

30,67

102 x 102

57,52

69,02

102 x 156

108,65

130,38

209 x 156

223,69

268,43

262 x177

511,29

613,55

262 x 354

1022,59

1227,11

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär