Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Estonia puiesteel ja Teatri väljakul, liikluskorraldus Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 avatseremoonia ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine
Tallinna Linnavalitsus 15.12.2010 korraldus number 1949
Redaktsiooni kehtivus:15.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

    15. detsember 2010  nr 1949-k

 

 

Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks Estonia puiesteel ja Teatri väljakul, liikluskorraldus Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 avatseremoonia ajal ning teede ja tänavate sulgemise maksust vabastamine

 

 

 

Liiklusseaduse § 2 lg 4 ja § 45 lg 3, teeseaduse § 33 lg-te 2 ja 3, Tallinna Linnavolikogu 20. detsembri 2004 määruse nr 56 “Teede ja tänavate sulgemise maksu kehtestamine“ p 7.3.3, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 8 “Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ p 1, Tallinna Linnavolikogu 25. augusti 2005 määruse 43 „Tallinna linna avaliku korra eeskiri ja avaliku koosoleku korraldamise nõuded“ § 3 p 2, § 10 lg 3, § 19 lg 2 ja § 20 lg 2, Tallinna Linnavalitsuse 18. mai 2005 määruse nr 56 “Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ § 1 lg 2 ja § 4 lg 5 alusel, kooskõlas Tallinna linnasekretäri 1. aprilli 2003 käskkirja nr PO-3/03/256 p-ga 1.12 ja võttes arvesse, et Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 avatseremoonia on linnaelu aspektist oluline üritus ning tulenevalt Sihtasutuse Tallinn 2011 avaliku ürituse loa taotlusest ja 17. novembri 2010 avaldusest

 

 

1. Nõustuda avaliku ürituse loa väljastamisega Sihtasutusele Tallinn 2011 (registrikood 90009424) Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 avatseremoonia korraldamiseks Estonia puiesteel ja Teatri väljakul 31. detsembri 2010 kella 22.30-st kuni 1. jaanuari 2011 kella 01.00-ni. Ettevalmistustööd ürituse korraldamiseks toimuvad 30. detsembri 2010 kella 09.00-st kuni 31. detsembri 2010 kella 22.30-ni. Koristustööd toimuvad 1. jaanuaril 2011 kella 01.00-st kuni kella 06.00-ni.

2. Lubada Sihtasutusel Tallinn 2011 ürituse nimega „Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 avatseremoonia“ läbiviimiseks sulgeda 31. detsembri 2010 kella 18.00-st kuni 01. jaanuari 2011 kella 06.00-ni järgmised Tallinna teed ja tänavad:

2.1 Estonia puiestee G. Otsa tn ja Teatri väljaku vahel;

2.2 Teatri väljak.

3. Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaseltsil:

3.1 31. detsembril 2010 kella 18.00-st kuni tööpäeva lõpuni suunata liinide nr 1, 2, 3 ja 6 trollibussid Kaarli puiestee ja Toompea tänava ristmikuni, tehes lõpp-peatuse Kaarli puiesteel kesklinna suunalises Tõnismägi trollipeatuses;

3.2 31. detsembril 2010 kella 18.30-st kuni 01. jaanuari 2011.a kella 02.00-ni teha Estonia puiesteel ja Teatri väljakul trollibusside õhuliinid pingetuks.

4. Tallinna Autobussikoondise Aktsiaseltsil:

4.1 31. detsembril 2010 kella 18.00-st kuni tööpäeva lõpuni:

4.1.1 suunata liinide nr 16, 17 ja 17A autobussid Vabaduse väljaku suunal ümbersõidule mööda A. Lauteri tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat, Gonsiori tänavat, Raua tänavat, Pronksi tänavat, Narva maanteed, Pärnu maanteed ja Vabaduse väljakut, tehes täiendavad peatused Rävala puiesteel peale A.Lauteri tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 3, 20, 20A, 31, 53 ja 56 Kunstiakadeemia peatuses ja Pärnu maanteel autobussiliinide nr 40 ja 48 Viru peatuses;

4.1.2 suunata liinide nr 16, 17 ja 17A autobussid kesklinnast väljuval suunal ümbersõidule mööda Estonia puiesteed, Kentmanni tänavat, Rävala puiesteed ja Lembitu tänavat, tehes täiendava ajutise peatuse Rävala puiesteel enne Lembitu tänava ristmikku;

4.1.3 suunata liini nr 23 autobussid ümbersõidule mööda Estonia puiesteed, Kentmanni tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat, Gonsiori tänavat, Raua tänavat, Pronksi tänavat, Narva maanteed, Pärnu maanteed ja Vabaduse väljakut, tehes täiendavad peatused Rävala puiesteel peale A. Lauteri tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses, Gonsiori tänaval autobussiliinide nr 3, 20, 20A, 31, 53 ja 56 Kunstiakadeemia peatuses ja Pärnu maanteel autobussiliinide nr 40 ja 48 Viru peatuses:

4.1.4 suunata liini nr 54 autobussid ümbersõidule mööda A. Lauteri tänavat, Rävala puiesteed, tagasipöördega Kaubamaja tänava ristmiku piirkonnas, Rävala puiesteed ja Lembitu tänavat, tehes täiendava peatuse Rävala puiesteel peale A. Lauteri tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

4.1.5 suunata liini nr 15 autobussid kesklinnast väljuval suunal ümbersõidule mööda Narva maanteed, A. Laikmaa tänavat, Rävala puiesteed ja Tartu maanteed ning kesklinna suunal mööda Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Hobujaama tänavat;

4.1.6 suunata liini nr 3 autobussid Veerenni tänava suunal ümbersõidule mööda A. Laikmaa tänavat, Rävala puiesteed ja Lembitu tänavat;

4.1.7 suunata liinide nr 14, 18, 40 ja 48 autobussid ümbersõidule kesklinna suunal mööda, Estonia puiesteed, Kentmanni tänavat ja A. Laikmaa tänavat, tehes täiendava peatuse Rävala puiesteel peale A. Lauteri tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses;

4.1.8 suunata liinide nr 9, 11 ja 46 autobussid Vabaduse väljakuni, tehes lõpp-peatuse Kaarli puiesteel autobussiliinide nr 22 ja 46 Vabaduse väljak peatuses;

4.1.9 suunata liinide nr 67 ja 68 autobussid ümbersõidule mööda Kivisilla tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat, tehes lõpp-peatuse Gonsiori tänaval Kunstiakadeemia peatuses;

4.1.10 kehtestada liinide nr 16, 17, 17A ja 23 autobussidele Vabaduse väljaku sõidusuunal vabad sõidugraafikud.

5. Aktsiaseltsil MRP Linna Liinid suunata 31. detsembril 2010 kella 18.00-st kuni tööpäeva lõpuni liinide nr 20 ja 20A autobussid ümbersõidule kesklinna suunal mööda Estonia puiesteed, Kentmanni tänavat, Rävala puiesteed, A. Laikmaa tänavat ja Gonsiori tänavat, tehes täiendava peatuse Rävala puiesteel peale A. Lauteri tänava ristmikku paiknevas ajutises peatuses.

6. Vabastada Sihtasutus Tallinn 2011 punktis 2 nimetatud tänavate sulgemisel teede ja tänavate sulgemise maksust ning ühistranspordi ümbersuunamisega kaasneva kulu kompenseerimisest.

7. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Sihtasutusele Tallinn 2011 ning Tallinna Transpordiametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid, ja teha korraldus teatavaks punktides 3-5 nimetatud isikutele.

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär