Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega
Tallinna Linnavalitsus 15.12.2010 korraldus number 1922
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 26.10.2011 nr 1683, jõustumine 01.11.2011
Tlv k 14.09.2011 nr 1403, jõustumine 15.09.2011
Tlv k 14.09.2011 nr 1402, jõustumine 01.10.2011
Tlv k 24.08.2011 nr 1296, jõustumine 25.08.2011
Tlv k 22.06.2011 nr 1090, jõustumine 01.07.2011
Tlv k 22.06.2011 nr 1089, jõustumine 01.07.2011
Tlv k 22.06.2011 nr 1088, jõustumine 01.07.2011
Tlv k 15.06.2011 nr 1025, jõustumine 01.07.2011
Tlv k 01.06.2011 nr 945, jõustumine 01.06.2011
Tlv k 11.05.2011 nr 783, jõustumine 01.06.2011
Tlv k 13.04.2011 nr 549, jõustumine 16.05.2011
Tlv k 30.03.2011 nr 442, jõustumine 15.04.2011
Tlv k 30.03.2011 nr 443, jõustumine 01.04.2011
Tlv k 23.02.2011 nr 246, jõustumine 01.03.2011
Tlv k 16.02.2011 nr 188, jõustumine 01.03.2011
Tlv k 26.01.2011 nr 79, jõustumine 01.02.2011
Tlv k 26.01.2011 nr 78, jõustumine 01.02.2011
Tlv k 19.01.2011 nr 57, jõustumine 20.01.2011

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. detsember

2010 nr

1922-k

 

 

Tallinna linna ametiasutuste koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p  36 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 2. detsembri 2010 määruse nr 57 “Tallinna linna ametiasutuste teenistujate töö tasustamise kord“ § 2 lg-ga 5, lisadega 1 ja 2 ning 2. detsembri 2010 määruse nr 56 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis 2011. aastal“ lisaga

 

 

1. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) koosseisunimestikud koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. jaanuarist 2011 vastavalt lisadele 1-22.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus ametiasutustele (v.a linnavolikogu kantselei) teatavaks.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 1

(Tlv k 19.01.2011 nr 57, jõustumine 20.01.2011;
Tlv k 13.04.2011 nr 549, jõustumine 16.05.2011;
Tlv k 11.05.2011 nr 783, jõustumine 01.06.2011;
Tlv k 24.08.2011 nr 1296, jõustumine 25.08.2011;
Tlv k 14.09.2011 nr 1402, jõustumine 01.10.2011)

 

Tallinna Linnakantselei koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnasekretär

1

C13

JA

Linnavalitsuse nõunik

3

A13

NõA

Referent

1

A11

VA

Linnapea abi

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Arenguteenistus

 

 

 

Linna arendusdirektor

1

C10

JA

Tallinna esindus Euroopa Liidus

 

 

 

Tallinna esindaja Euroopa Liidus-esinduse juht

1

A17

VA

Tallinna esindaja Euroopa Liidus

1

A16

VA

Avalike teenuste ja linnauuringute osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Sotsioloog

1

A14

VA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Statistik

1

A13

VA

Arengukavade osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

2

A14

VA

Peaspetsialist

2

A13

VA

Välisprojektide osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

3

A13

VA

Avalike suhete teenistus

 

 

 

Linna avalike suhete direktor

1

C12

JA

Meediajuht

2

B9

JA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Raepress

 

 

 

Raepressi juhataja

1

B10

JA

Toimetaja

1

A13

VA

Toimetaja

4

A12

VA

Ajalehe Pealinn toimetus

 

 

 

Peatoimetaja

1

B10

JA

Toimetaja

1

A13

VA

Toimetaja

2

A12

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Ajalehe Stolitsa toimetus

 

 

 

Peatoimetaja

1

B10

JA

Toimetaja

2

A12

VA

Teabeosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

2

A14

VA

Peaspetsialist

2

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Teenindusbüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Infospetsialist

6

A10

VA

Finantsteenistus

 

 

 

Linna finantsdirektor

1

C13

JA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Konsultant

1

A14

VA

Finantsinfosüsteemide osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B12

JA

Juhtivspetsialist

1

A16

VA

Juhtivspetsialist

4

A15

VA

Finantsplaneerimise osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B9

JA

Analüütik

1

A15

VA

Juhtivspetsialist

5

A14

VA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Linnakassa

 

 

 

Linnakassa juhataja

1

B11

JA

Analüütik

1

A15

VA

Juhtivspetsialist

1

A15

VA

Peaspetsialist

2

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Finantsarvestuse osakond

 

 

 

Linna pearaamatupidaja

1

B12

JA

Juhtivspetsialist

3

A15

VA

Juhtivspetsialist

3

A14

VA

Raamatupidamiskeskus

 

 

 

Linna pearaamatupidaja asetäitja-raamatupidamiskeskuse juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist-raamatupidamiskeskuse juhataja asetäitja

1

A15

VA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A14

VA

Peaspetsialist

2

A13

VA

Vanemraamatupidaja

16

A12

VA

Vanemraamatupidaja

7

A11

VA

Vanemraamatupidaja

1

A10

VA

Haldusteenistus

 

 

 

Linna haldusdirektor

1

C10

JA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A12

VA

Hankekeskus

 

 

 

Hankekeskuse juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Infrastruktuuri osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Hoone administraator

1

T9

AT

Hoone administraator

2

T7

AT

Torulukksepp-santehnik

0,5

T9

AT

Ehitus-remonditööline

1

T11

AT

Majahoidja

1,5

T4

AT

Majahoidja

1

T3

AT

Särgava külalistemaja

 

 

 

Külalistemaja juhataja

1

A12

VA

Perenaine

1

T12

AT

Jaan Poska maja

 

 

 

Maja juhataja

1

A12

VA

Teenindustöötaja

1

T12

AT

Roosikrantsi residents

 

 

 

Administraator

1

T12

AT

Majandusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

1

A14

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Autojuht-ekspediitor

1

T12

AT

Tallinna Raekoda

 

 

 

Raekoja direktor

1

B9

JA

Projektijuht

1

A13

VA

Projektijuht

1

A11

VA

Infotehnoloogia teenistus

 

 

 

Linna infotehnoloogia direktor

1

C11

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Arvutiabi osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

5

A14

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

IT süsteemide ja tehnilise arengu osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

3

A14

VA

Arvutisüsteemide osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Peaspetsialist

7

A14

VA

Linna sisekontrolöri teenistus

 

 

 

Linna sisekontrolör

1

C12

JA

Juhtivspetsialist

1

A17

VA

Siseauditi osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Siseauditi juhtivspetsialist

2

A14

VA

Siseauditi peaspetsialist

2

A13

VA

Menetlusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Peaspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Järelevalve osakond

     

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Personaliteenistus

 

 

 

Linna personalidirektor

1

C11

JA

Koolitussektor

 

 

 

Koolitusjuht

1

A14

VA

Koolituse vanemspetsialist

2

A12

VA

Personali- ja avaliku teenistuse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B9

JA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Õigusteenistus

 

 

 

Linna õigusdirektor

1

C12

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Keeletoimetaja

1

A13

VA

Nõuete osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Analüütik

1

A15

VA

Jurist

1

A15

VA

Jurist

1

A14

VA

Õigusloome ja eelnõude osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B9

JA

Jurist

4

A15

VA

Jurist

1

A13

VA

Halduskorralduse büroo

 

 

 

Peaspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Välissuhete ja protokolli osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Peaspetsialist

3

A13

VA

Ökonoomikaosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Eelarve juhtivspetsialist

1

A15

VA

Eelarve peaspetsialist

1

A12

VA

Üldosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Arhivaar

1

A11

VA

Dokumendibüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Spetsialist

2

A10

VA

Tehnik

1

T10

AT

Postikeskus

 

 

 

Spetsialist

2

A10

VA

Sekretariaat

 

 

 

Sekretariaadi juhataja-linnasekretäri referent

1

A12

VA

Abilinnapea abi

6

A10

VA

Linnasekretäri abi

1

A10

VA

Tallinna Linnakantselei kokku

237

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 2

 

Tallinna Ettevõtlusameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C11

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Personali peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Eelarve peaspetsialist

1

A13

VA

Jurist

1

A15

VA

Ettevõtluse arendamise osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Arenguprojektide juhtivspetsialist

1

A15

VA

Välisprojektide juhtivspetsialist

1

A15

VA

Turundusbüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Väikeettevõtluse peaspetsialist

1

A11

VA

Ettevõtja infopunkt

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A15

VA

Ettevõtluskonsultant

2

A14

VA

Info vanemspetsialist

1

A11

VA

Linna äriühingute järelevalve osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Jurist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Reklaami- ja müügimaksu osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Arenduse juhtivspetsialist

1

A15

VA

Reklaamimaksu haldur

1

A13

VA

Reklaamimaksu haldur

2

A12

VA

Järelevalve vaneminspektor

1

A11

VA

Järelevalve inspektor

1

A10

VA

Müügimaksu haldur

2

A13

VA

Müügimaksu konsultant

2

A11

VA

Turismiosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Analüütik

1

A12

VA

Arenduse juhtivspetsialist

1

A12

VA

Info vanemspetsialist

1

A12

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Konverentsiturismi büroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Linnapileti büroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Turundusbüroo

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Info vanemspetsialist

1

A11

VA

Tallinna Turismiinfokeskus

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Infospetsialist

8

A10

VA

Hinna ja tarbijakaitse teenistus

 

 

 

Teenistuse direktor

1

B11

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Tarbijakaitse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Peainspektor

1

A12

VA

Vaneminspektor

4

A11

VA

Tarbijapoliitika osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Tarbijakaitse konsultant

1

A10

VA

Tallinna Ettevõtlusamet kokku

70

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 3

 

Tallinna Haridusameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C12

JA

Sisekontrolli sektor

 

 

 

Sisekontrolör

1

A14

VA

Sisekontrolli peaspetsialist

2

A13

VA

Üldosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Jurist

1

A14

VA

Jurist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

IT vanemspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Arhivaar

1

A9

VA

Personaliosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Haldusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

2

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Ökonoomikateenistus

 

 

 

Teenistuse direktor-ameti juhataja asetäitja

1

B12

JA

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

B10

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

B8

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

B7

JA

Vanemraamatupidaja

1

A11

VA

Vanemraamatupidaja

1

A10

VA

I sektor

 

 

 

Sektori juhataja

1

A13

VA

Juhtivraamatupidaja

3

A12

VA

Vanemraamatupidaja

21

A10

VA

II sektor

 

 

 

Sektori juhataja

1

A13

VA

Juhtivraamatupidaja

3

A12

VA

Vanemraamatupidaja

18

A10

VA

III sektor

 

 

 

Sektori juhataja

1

A13

VA

Juhtivraamatupidaja

3

A12

VA

Vanemraamatupidaja

18

A10

VA

Eelarve osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Eelarve juhtivspetsialist

2

A12

VA

Eelarve vanemspetsialist

5

A11

VA

Hariduskorralduse teenistus

 

 

 

Teenistuse direktor

1

B11

JA

Üldhariduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

2

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

3

A12

VA

Alushariduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

2

A12

VA

Koolivälise töö osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

2

A12

VA

Tervisedenduse vanemspetsialist

1

A12

VA

Tallinna Haridusamet kokku

126

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 4

 

Tallinna Keskkonnaameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C9

JA

Ameti juhataja asetäitja

1

B11

JA

Juhi abi

1

A11

VA

Eelarve peaspetsialist

1

A14

VA

Eelarve vanemspetsialist

1

A12

VA

Jurist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Info vanemspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Haljastuse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja-linnaaednik

1

B8

JA

Linna maastikuarhitekt

1

A13

VA

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

3

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Heakorra ja investeeringute osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Jäätmehoolde osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

3

A11

VA

Keskkonnahoiu osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

5

A13

VA

Juhtivspetsialist

2

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Keskkonnaprojektide ja -hariduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Projektijuht

2

A13

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Tallinna Keskkonnaamet kokku

42

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 5

(Tlv k 26.01.2011 nr 79, jõustumine 01.02.2011)

 

Tallinna Kommunaalameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C12

JA

Ameti juhataja asetäitja

2

B12

JA

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

B9

JA

Jurist

1

A14

VA

Personali peaspetsialist

1

A12

VA

Sisekontrolli ja riigihangete peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Ökonoomikaosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Eelarve vanemspetsialist

3

A12

VA

Ehituse ja järelevalve osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B11

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Hooldusosakond

 

 

 

Juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

2

A13

VA

Peaspetsialist

5

A12

VA

Peaspetsialist

3

A11

VA

Inseneriosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Projektide ja uuringute osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Projektijuht

1

A14

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Registriosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Tallinna Kommunaalamet kokku

44

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 6

(Tlv k 13.04.2011 nr 549, jõustumine 16.05.2011;
Tlv k 01.06.2011 nr 945, jõustumine 01.06.2011)

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C9

JA

Ameti juhataja asetäitja

1

B9

JA

Finantsjuht

0,5

A16

VA

Eelarve juhtivspetsialist

1

A14

VA

Eelarve vanemspetsialist

1

A11

VA

Eelarve peaspetsialist

1

A13

VA

Eelarve peaspetsialist

1

A12

VA

Juhi abi

1

A10

VA

Jurist

1

A14

VA

Personali peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Arhivaar

0,5

A9

VA

Kultuuriosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Miljööalade osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Muinsuskaitse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

3

A11

VA

Arheoloog

1

A12

VA

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kokku

29

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 7

(Tlv k 23.02.2011 nr 246, jõustumine 01.03.2011;
Tlv k 26.10.2011 nr 1683, jõustumine 01.11.2011)

 

Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C11

JA

Ameti juhataja asetäitja

1

B10

JA

Linna peaarhitekt-ameti juhataja asetäitja ametikohas

1

B12

JA

Linnadisainer

1

A13

VA

Koordinaator

1

A13

VA

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

B8

JA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Juhi abi

3

A10

VA

Juriidiline osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Jurist

1

A13

VA

Jurist

1

A13

VA

Arhiiv

 

 

 

Arhiivi juhataja

1

A11

VA

Arhivaar

4

A10

VA

Üldplaneeringute osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

3

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Teede ja tehnorajatiste osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

2

A13

VA

Peaspetsialist

4

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Ehituslubade osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Vanemspetsialist

5

A11

VA

Ehituskontrolli osakond 

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

6

A12

VA

Geomaatika teenistus

 

 

 

Teenistuse direktor

1

B10

JA

Geoinformaatika osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

3

A13

VA

Registri peaspetsialist

1

A13

VA

Geodeesia ja kartograafia osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

2

A13

VA

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Kohanimekorraldaja

1

A11

VA

Detailplaneeringute teenistus

 

 

 

Teenistuse direktor

1

B11

JA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Detailplaneeringute menetlemise osakond

     

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Peaspetsialist

4

A13

VA

Haabersti ja Põhja-Tallinna osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Kesklinna osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Mustamäe, Kristiine ja Nõmme osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Lasnamäe ja Pirita osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Tallinna Linnaplaneerimise Amet kokku

99

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 8

(Tlv k 11.05.2011 nr 783, jõustumine 01.06.2011)

Tallinna Linnavaraameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C9

JA

Ameti juhataja asetäitja

1

B11

JA

Üldosakond

     

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Eelarve peaspetsialist

1

A13

VA

Personali juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Juhi abi

1

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Arhivaar

1

A9

VA

Õigusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Jurist

3

A13

VA

Jurist

1

A12

VA

Üürikomisjon

 

 

 

Peaspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Elamumajanduse ja varahalduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Projektijuht

3

A14

VA

Peaspetsialist

12

A12

VA

Peaspetsialist 

1

A11

VA

Analüütik

1

A12

VA

Linnamaade osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Juhtivspetsialist

2

A14

VA

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Peaspetsialist

5

A11

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Maa hinna osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Vanemspetsialist

2

A10

VA

Maakorralduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

4

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Tallinna Linnavaraamet kokku

65

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 9

(Tlv k 30.03.2011 nr 443, jõustumine 01.04.2011;
Tlv k 22.06.2011 nr 1088, jõustumine 01.07.2011;
Tlv k 14.09.2011 nr 1403, jõustumine 15.09.2011)

 

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C10

JA

Ameti juhataja asetäitja

1

B11

JA

Eelarve vanemspetsialist

1

A11

VA

Avalike suhete peaspetsialist

1

A12

VA

Välijuhtimise peaspetsialist

1

A11

VA

Üldosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Sekretär

1

A9

VA

Personali peaspetsialist

1

A13

VA

Personali vanemspetsialist

1

A12

VA

Jurist

1

A13

VA

Jurist

1

A12

VA

Haldusspetsialist

2

A10

VA

Haldusspetsialist

1

A8

VA

IT vanemspetsialist

1

A11

VA

Arhivaar

1

A9

VA

Koristaja

1

T3

AT

Registriosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Vanemspetsialist

5

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A8

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Kontrolliosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Vaneminspektor

4

A9

VA

Inspektor

32

A8

VA

Parkimiskontrolli osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Vaneminspektor

2

A9

VA

Inspektor

14

A8

VA

Menetlusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Peainspektor

1

A13

VA

Peainspektor

2

A12

VA

Peainspektor

8

A11

VA

Vaneminspektor

10

A10

VA

Inspektor

6

A9

VA

Patrulliosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Vaneminspektor

10

A9

VA

Inspektor

7

A8

VA

Korrapidamise sektor

 

 

 

Vaneminspektor

1

A10

VA

Vaneminspektor

6

A9

VA

Sisevalve sektor

 

 

 

Inspektor

11

A7

VA

Koolivalve ja taksokontrolli osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Peainspektor

1

A11

VA

Vaneminspektor

1

A10

VA

Vaneminspektor

8

A9

VA

Inspektor

8

A8

VA

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet kokku

164

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 10

 

Tallinna Perekonnaseisuameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C9

JA

Ameti juhataja asetäitja

1

B9

JA

Eelarve peaspetsialist

1

A13

VA

Jurist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Aktikannete büroo

 

 

 

Peaspetsialist

1

A14

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Spetsialist

2

A10

VA

Arhiiv

 

 

 

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

2

A10

VA

Perekonnaseisumuudatuste büroo

 

 

 

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Rahvastikuregistri büroo

 

 

 

Peaspetsialist

1

A14

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Majandusbüroo

 

 

 

Büroo juhataja

1

A11

VA

Administraator

2

T8

AT

Majahoidja

1

T5

AT

Koristaja

1

T4

AT

Tallinna Perekonnaseisuamet kokku

24

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 11

 

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C10

JA

Arendus- ja haldusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Jurist

1

A13

VA

Personali peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Juhi abi

1

A10

VA

Koristaja

1

T5

AT

Ökonoomikaosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Pearaamatupidaja

1

A14

VA

Eelarve peaspetsialist

1

A14

VA

Eelarve peaspetsialist

1

A13

VA

Eelarve peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemraamatupidaja

2

A12

VA

Vanemraamatupidaja

5

A11

VA

Tervishoiuosakond

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

B11

JA

Peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

3

A11

VA

Hoolekandeosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B10

JA

Peaspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

4

A12

VA

Peaspetsialist

2,5

A11

VA

Vanemspetsialist

2

A10

VA

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet kokku

39,5

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 12

(Tlv k 13.04.2011 nr 549, jõustumine 16.05.2011)

 

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C9

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Jurist

1

A13

VA

Eelarve juhtivspetsialist

1

A14

VA

Eelarvespetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

0,5

B10

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

B7

JA

Vanemraamatupidaja

2

A11

VA

Vanemraamatupidaja

1

A10

VA

Spordiosakond

 

 

 

Ameti juhataja asetäitja-osakonna juhataja

1

B11

JA

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A11

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Noorsootöö osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet kokku

20,5

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 13

 

Tallinna Transpordimeti koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Ameti juhataja

1

C11

JA

Ameti juhataja asetäitja

1

B11

JA

Juhi abi

1

A10

VA

Jurist

3

A14

VA

Eelarve peaspetsialist

1

A15

VA

Personali peaspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Bussiterminali sektor

 

 

 

Peaspetsialist

1

A11

VA

Spetsialist

1

A8

VA

Spetsialist

3

A7

VA

Arenguosakond

 

 

 

Peaspetsialist

1

A14

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Linnatranspordi osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Sekretär-asjaajaja

1

A10

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

4

A10

VA

Vanemspetsialist

3

A9

VA

Spetsialist

1

A8

VA

Sõitjateveo osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Juhtivspetsialist

2

A12

VA

Peaspetsialist

3

A12

VA

Peaspetsialist

1

A10

VA

Vanemspetsialist

2

A10

VA

Kontrolör

1

A8

VA

Liikluskorralduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Sekretär-asjaajaja

1

A10

VA

Peaspetsialist

7

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Vanemspetsialist

2

A9

VA

Tallinna Transpordiamet kokku

54

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 14

 

Tallinna Linnaarhiivi koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnaarhivaar-linnaarhiivi juhataja

1

C9

JA

Linnaarhivaari-linnaarhiivi juhataja asetäitja

1

B9

JA

Eelarve peaspetsialist

1

A13

VA

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

2

A8

VA

Arvestuse ja kogumise sektor

 

 

 

Peaspetsialist

1

A12

VA

Arhivaar

2

A10

VA

Raamatukoguhoidja

1

A9

VA

Andmesisestaja

1

T10

AT

Asutuste järelevalve ja nõustamise sektor

 

 

 

Peaspetsialist

1

A13

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Informatsiooni ja teadusliku uurimistöö sektor

 

 

 

Peaspetsialist

2

A12

VA

Teadur

2

A13

VA

Lugemissaali juhataja

1

A10

VA

Andmesisestaja

0,5

T10

AT

Säilitussektor

 

 

 

Peaspetsialist

1

A12

VA

Fotoala spetsialist

1

A7

VA

Restauraator

3

T13

AT

Fondihooldaja

2,5

T7

AT

Tehnika ja hoonete halduse sektor

 

 

 

Peaspetsialist

1

A12

VA

Majahoidja

1

T4

AT

Autojuht-tööline

1

T10

AT

Tallinna Linnaarhiiv kokku

29

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 15

 

Haabersti Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnaosa vanem

1

C8

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B11

JA

Haldussekretär

1

B10

JA

Avalike suhete nõunik

1

A11

NõA

Nõunik

1

A11

NõA

Õigusnõunik

1

A12

NõA

Arhitekt

1

A13

VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

A10

VA

Eelarve peaspetsialist

1

A14

VA

Arendusspetsialist

1

A10

VA

Infospetsialist

1

A9

VA

Kantselei

 

 

 

Peaspetsialist

1

A11

VA

Peaspetsialist

1

A10

VA

Raamatupidamine

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

A14

VA

Vanemraamatupidaja

1

A12

VA

Vanemraamatupidaja

1

A11

VA

Rahvastikuregistri sektor

 

 

 

Pearegistripidaja

1

A12

VA

Vanemregistripidaja

1

A10

VA

Registripidaja

1

A9

VA

Haldusosakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B5

JA

Peaspetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

2

A10

VA

Ehitusjärelevalve insener

1

A9

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B5

JA

Tervisedenduse peaspetsialist

1

A10

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A8

VA

Spetsialist

5

A8

VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

A9

VA

Hooldustöötaja

11

T8

AT

Lastekaitse talitus

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

A11

VA

Lastekaitse peaspetsialist

1

A10

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

1

A10

VA

Lastekaitse spetsialist

1

A8

VA

Haabersti Linnaosa Valitsus kokku

51

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 16

(Tlv k 26.01.2011 nr 78, jõustumine 01.02.2011;
Tlv k 22.06.2011 nr 1089, jõustumine 01.07.2011)

 

Tallinna Kesklinna Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnaosa vanem

1

C9

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B12

JA

Linnaosa vanema asetäitja

2

B11

JA

Haldussekretär

1

B11

JA

Arendusnõunik

1

A13

NõA

Avalike suhete nõunik

1

A13

NõA

Eelarve peaspetsialist

1

A14

VA

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

B7

JA

Linnaosa vanema abi

1

A10

VA

Haldusspetsialist

1

A10

VA

Personali vanemspetsialist

1

A11

VA

Spetsialist

2

A10

VA

Kultuuri- ja noorsootöö osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Projektijuht

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

A10

VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

A10

VA

Tervisedenduse peaspetsialist

1

A10

VA

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

B8

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

B6

JA

Vanemraamatupidaja

1

A11

VA

Juriidiline osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Jurist

1

A13

VA

Jurist

1

A13

VA

Elamumajanduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Peaspetsialist

1

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Linnakeskkonna osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Juhtivspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

4

A11

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Ettevõtluse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Rahvastikuregistri osakond

 

 

 

Pearegistripidaja

1

B6

JA

Vanemregistripidaja

1

A10

VA

Registripidaja

2

A10

VA

Rendipindade osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Peaspetsialist

2

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B6

JA

Jurist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Lastekaitse talitus

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

A12

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

3

A11

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

3

A10

VA

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

Peaspetsialist

1

A10

VA

Vanemspetsialist

4

A9

VA

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

 

Peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

2

A11

VA

Vanemspetsialist

3

A10

VA

Tallinna Kesklinna Valitsus kokku

76

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 17

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnaosa vanem

1

C8

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B10

JA

Haldussekretär

1

B9

JA

Avalike suhete nõunik

1

A12

NõA

Nõunik

1

A12

NõA

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

B6

JA

Peaspetsialist

2

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Jurist

1

A11

VA

Infotöötluse peaspetsialist

1

A11

VA

Koristaja

1

T4

AT

Koristaja

1

T3

AT

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

B8

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

B5

JA

Vanemraamatupidaja

2

A10

VA

Rahvastikuregistri sektor

 

 

 

Pearegistripidaja

1

A11

VA

Vanemregistripidaja

1

A9

VA

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Juhtivspetsialist

2

A12

VA

Arhitekt-maakorraldaja

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Arendusspetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Vaba aja sektor

 

 

 

Kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

1

A10

VA

Noorsootöö peaspetsialist

1

A10

VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

A10

VA

Tervisedenduse peaspetsialist

1

A10

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B6

JA

Spetsialist

1

A9

VA

Autojuht

1

T9

AT

Koristaja

1

T3

AT

Lastekaitse talitus

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

A11

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

2

A10

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

1

A9

VA

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

Andmetöötluse peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

3

A10

VA

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

 

Vanemspetsialist

4

A10

VA

Kristiine Linnaosa Valitsus kokku

47

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 18

(Tlv k 16.02.2011 nr 188, jõustumine 01.03.2011;
Tlv k 30.03.2011 nr 442, jõustumine 15.04.2011;
Tlv k 14.09.2011 nr 1402, jõustumine 01.10.2011)

 

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnaosa vanem

1

C9

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B10

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B9

JA

Haldussekretär

1

B11

JA

Avalike suhete nõunik

1

A11

NõA

Õigusnõunik

1

A12

NõA

Eelarve juhtivspetsialist

1

A15

VA

Siseaudiitor

1

A13

VA

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

B7

JA

Infotehnoloogia peaspetsialist

1

A11

VA

Personali vanemspetsialist

1

A12

VA

Personalispetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

3

A9

VA

Spetsialit

1

A6

VA

Infospetsialist

2

A9

VA

Autojuht-mehhaanik

1

T9

AT

Koristaja

4

T4

AT

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

B9

JA

Vanemraamatupidaja

1

A12

VA

Vanemraamatupidaja

2

A11

VA

Raamatupidaja

1

A10

VA

Kultuuri- ja noorsootöö osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

A10

VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

1

A10

VA

Tervisedenduse peaspetsialist

1

A10

VA

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Arhitekt

1

A12

VA

Jurist

1

A11

VA

Juhtivspetsialist

2

A11

VA

Juhtivspetsialist

1

A10

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Peaspetsialist

2

A10

VA

Peaspetsialist

1

A9

VA

Heakorra ja haljastuse peaspetsialist

1

A10

VA

Heakorra ja haljastuse spetsialist

1

A9

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Vanemregistripidaja

2

A10

VA

Registripidaja

4

A9

VA

Infospetsialist

2

A9

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B6

JA

Jurist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

1

A12

VA

Vanemspetsialist

2

A9

VA

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

Peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

15

A9

VA

Lastekaitse talitus

 

 

 

Lastekaitse peaspetsialist

1

A11

VA

Lastekaitse spetsialist

5

A10

VA

Lastekaitse spetsialist

6

A9

VA

Sotsiaalteenuste talitus

     

Peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

2

A10

VA

Vanemspetsialist

6

A9

VA

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kokku

97

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 19

(Tlv k 15.06.2011 nr 1025, jõustumine 01.07.2011)

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnaosa vanem

1

C8

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B11

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B10

JA

Haldussekretär

1

B11

JA

Avalike suhete nõunik

1

A13

NõA

Haridus- ja kultuurinõunik

1

A13

NõA

Maanõunik

1

A12

NõA

Õigusnõunik

1

A12

NõA

Eelarve peaspetsialist

1

A13

VA

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

B7

JA

Personali peaspetsialist

1

A12

VA

Jurist

1

A12

VA

Haldusspetsialist

1

A10

VA

Infotehnoloogia vanemspetsialist

1

A12

VA

Juhi abi

1

A10

VA

Teenindusbüroo

 

 

 

Vanemspetsialist

1

A9

VA

Registripidaja

1

A9

VA

Infospetsialist

1

A9

VA

Administraator

1

T10

AT

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

B8

JA

Vanemraamatupidaja

4

A11

VA

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Linnakujunduse ja heakorra peaspetsialist

1

A12

VA

Ettevõtluse peaspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Linnavarasektor

 

 

 

Sektori juhataja

1

A12

VA

Ehitusjärelevalve peaspetsialist

1

A10

VA

Vanemspetsialist

2

A10

VA

Kultuuri- ja noorsootöö sektor

 

 

 

Peaspetsialist

1

A11

VA

Erinoorsootöö peaspetsialist

1

A10

VA

Tervisedenduse peaspetsialist

1

A10

VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

A9

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B7

JA

Vanemspetsialist

1

A9

VA

Andmetöötluse vanemspetsialist

1

A10

VA

Autojuht

1

T11

AT

Lastekaitse talitus

 

 

 

Talituse juhataja

1

A12

VA

Lastekaitse peaspetsialist

2

A11

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

7

A10

VA

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

 

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

4

A10

VA

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

Talituse juhataja

1

A11

VA

Vanemspetsialist

5

A9

VA

Mustamäe Linnaosa Valitsus kokku

62

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 20

(Tlv k 22.06.2011 nr 1090, jõustumine 01.07.2011)

 

Nõmme Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnaosa vanem

1

C8

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B9

JA

Haldussekretär

1

B10

JA

Avalike suhete nõunik

1

A12

NõA

Kultuurinõunik

1

A12

NõA

Eelarve peaspetsialist

1

A12

VA

Tervisedenduse peaspetsialist

1

A10

VA

Kantselei

 

 

 

Jurist

1

A12

VA

Linnaosa vanema abi

1

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A11

VA

Personalispetsialist

1

A10

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

B8

JA

Vanemraamatupidaja

2

A11

VA

Vanemraamatupidaja

1

A10

VA

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B5

JA

Arhitekt

1

A11

VA

Heakorra peaspetsialist

2

A11

VA

Heakorra spetsialist

1

A9

VA

Ehituse vanemspetsialist

1

A10

VA

Ettevõtluse vanemspetsialist

1

A10

VA

Linnavara vanemspetsialist

1

A10

VA

Rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond

 

 

 

Pearegistripidaja

1

B7

JA

Info vanemspetsialist

1

A10

VA

Registripidaja

1

A8

VA

Infospetsialist

3

A9

VA

Infospetsialist

1

A8

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B7

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B5

JA

Infospetsialist

1

A9

VA

Spetsialist

1

A8

VA

Sotsiaaltöö spetsialist

2

A8

VA

Alaealiste komisjoni sekretär

1

A9

VA

Andmetöötluse spetsialist

2

A9

VA

Lastekaitse peaspetsialist

1

A11

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

4

A10

VA

Lastekaitse spetsialist

1

A8

VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

A9

VA

Peaspetsialist

1

A10

VA

Nõmme Linnaosa Valitsus kokku

49

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 21

 

Pirita Linnaosa Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnaosa vanem

1

C8

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B10

JA

Haldussekretär

1

B10

JA

Arendusnõunik

1

A12

NõA

Õigusnõunik

1

A12

NõA

Kantselei

 

 

 

Avalike suhete juhtivspetsialist

1

A11

VA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Linnaosa vanema abi

1

A10

VA

Rahvastikuregistri vanemregistripidaja

1

A10

VA

Noorsootöö peaspetsialist

1

A10

VA

Tervisedenduse peaspetsialist

1

A10

VA

Raamatupidamine

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

A12

VA

Vanemraamatupidaja

2

A11

VA

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B6

JA

Arhitekt

1

A10

VA

Peaspetsialist

3

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A9

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B6

JA

Vanemspetsialist

1

A10

VA

Lastekaitse vanemspetsialist

2

A10

VA

Alaealiste komisjoni sekretär

0,5

A9

VA

Vanemspetsialist

1

A9

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Autojuht

1

T13

AT

Hooldustöötaja

4

T8

AT

Pirita Linnaosa Valitsus kokku

32,5

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 15. detsembri 2010

korralduse nr 1922-k

LISA 22

 

Põhja-Tallinna Valitsuse koosseisunimestik koos ametikohtade palgaastmetega

 

 

 

 

 

 

Ametikoha nimetus

Ametikohtade arv

Palgaaste

Teenistuja põhigrupp

Linnaosa vanem

1

C9

JA

Linnaosa vanema asetäitja

1

B12

JA

Haldussekretär

1

B11

JA

Avalike suhete nõunik

1

A11

NõA

Nõunik

1

A13

NõA

Eelarve peaspetsialist

1

A14

VA

Kantselei

 

 

 

Kantselei juhataja

1

B7

JA

Jurist

1

A12

VA

Ettevõtluse peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Peaspetsialist

2

A10

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Koristaja

1,5

T5

AT

Kultuuri- ja noorsootöö sektor

 

 

 

Sektori juhataja

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A12

VA

Peaspetsialist

1

A11

VA

Tervisedenduse peaspetsialist

1

A10

VA

Raamatupidamise osakond

 

 

 

Pearaamatupidaja

1

B8

JA

Pearaamatupidaja asetäitja

1

B6

JA

Vanemraamatupidaja

3

A11

VA

Linnamajanduse osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B8

JA

Osakonna juhataja asetäitja

1

B7

JA

Jurist

1

A13

VA

Peaspetsialist

4

A11

VA

Arhitekt-maakorraldaja

1

A11

VA

Vanemspetsialist

3

A10

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Rahvastikuregistri sektor

 

 

 

Pearegistripidaja

1

A12

VA

Vanemregistripidaja

1

A11

VA

Sotsiaalhoolekande osakond

 

 

 

Osakonna juhataja

1

B9

JA

Vanemspetsialist

1

A9

VA

Autojuht-majandusjuhataja

1

T10

AT

Koristaja

1,5

T5

AT

Sotsiaaltoetuste talitus

 

 

 

Osakonna juhataja asetäitja-talituse juhataja

1

B7

JA

Vanemspetsialist

3

A9

VA

Vanemspetsialist

2

A8

VA

Spetsialist

5

A8

VA

Operaator

1

A8

NA

Sotsiaalteenuste talitus

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

2

A10

VA

Vanemspetsialist

2

A9

VA

Spetsialist

1

A9

VA

Spetsialist

1

A7

VA

Hooldustöötaja

4

T9

AT

Hooldustöötaja

15,5

T8

AT

Lastekaitse talitus

 

 

 

Juhtivspetsialist

1

A13

VA

Peaspetsialist

1

A10

VA

Erinoorsootöö spetsialist

1

A9

VA

Vanemspetsialist

6

A10

VA

Vanemspetsialist

1

A9

VA

Põhja-Tallinna Valitsus kokku

90,5

 

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär