Kesklinna parkidele nimede määramine

Tallinna Linnavalitsus 08.12.2010 määrus number 102
jõustumine 13.12.2010

Redaktsiooni kehtivus 13.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     8. detsember 2010 nr 102

 

 

 

 

 

Kesklinna parkidele nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 2 ja 6, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist ja kanda kasutusel olevad kohanimed riiklikusse kohanimeregistrisse.

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Kesklinnas paiknevatele parkidele nimed järgmiselt:

1) Kitseküla asumis Diakonissi park (lisa 1);

2) Kadrioru asumis Fahle aed (lisa 2);

3) Kadrioru asumis Kadrioru park (lisa 3);

4) Tõnismäe asumis Tuvi park (lisa 4).

§ 2. Määrus jõustub 13. detsembril 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

8. detsembri 2010 määruse nr 102

“Kesklinna parkidele nimede määramine“

LISA 1

 

Diakonissi pargi asukoha skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

8. detsembri 2010 määruse nr 102

“Kesklinna parkidele nimede määramine“

LISA 2

 

Fahle aia asukoha skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

8. detsembri 2010 määruse nr 102

“Kesklinna parkidele nimede määramine“

LISA 3

 

Kadrioru pargi asukoha skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

8. detsembri 2010 määruse nr 102

“Kesklinna parkidele nimede määramine“

LISA 4

 

Tuvi pargi asukoha skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär