Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 03.03.2005 nr 18
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kesklinna parkidele nimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 08.12.2010 määrus number 102 [RT IV, 24.05.2013, 20]
Jõustumine:13.12.2010
Redaktsiooni kehtivus:13.12.2010 - ... [RT IV, 24.05.2013, 20]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

     8. detsember 2010 nr 102

 

 

 

 

 

Kesklinna parkidele nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 2 ja 6, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist ja kanda kasutusel olevad kohanimed riiklikusse kohanimeregistrisse.

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Kesklinnas paiknevatele parkidele nimed järgmiselt:

1) Kitseküla asumis Diakonissi park (lisa 1);

2) Kadrioru asumis Fahle aed (lisa 2);

3) Kadrioru asumis Kadrioru park (lisa 3);

4) Tõnismäe asumis Tuvi park (lisa 4).

§ 2. Määrus jõustub 13. detsembril 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

 

Linnapea

Toomas Sepp

 

 

Linnasekretär

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse

8. detsembri 2010 määruse nr 102

“Kesklinna parkidele nimede määramine“

LISA 1

 

Diakonissi pargi asukoha skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

8. detsembri 2010 määruse nr 102

“Kesklinna parkidele nimede määramine“

LISA 2

 

Fahle aia asukoha skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

8. detsembri 2010 määruse nr 102

“Kesklinna parkidele nimede määramine“

LISA 3

 

Kadrioru pargi asukoha skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

Tallinna Linnavalitsuse

8. detsembri 2010 määruse nr 102

“Kesklinna parkidele nimede määramine“

LISA 4

 

Tuvi pargi asukoha skeem

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär