Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Parkimistasu soodustuste andmine 2011. aastaks
Tallinna Linnavalitsus 01.12.2010 korraldus number 1863
Redaktsiooni kehtivus:29.12.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 29.12.2010 nr 2060

 

                                    TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

                                                                  KORRALDUS

 

 

Tallinn

     1. detsember  2010 nr 1863-k

 

 

Parkimistasu soodustuste andmine 2011. aastaks

 

 

 

Liiklusseaduse § 50¹ lg 2 p 3, Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 „Parkimistasu kehtestamine” p-de 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 ja 8.7 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse parkimise sooduslubade väljastamise komisjoni ettepanekutest ja seletuskirjas toodud põhjendustest

 

 

     

1. Anda 2011. aastaks parkimistasu soodustused korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

2. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks korralduse lisas nimetatud asutustele ja isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

 


 

Tallinna Linnavalitsuse 1. detsembri 2010

korralduse nr 1863-k

„Parkimistasu soodustuste andmine 2011. aastaks“

LISA

(Tlv k 29.12.2010 nr 2060)

 

Jrk nr

 

 

 

 

Parkimisloa saaja

 

 

 

 

 

Parkimis-ala

 

 

 

 

Loa hind kroonides ja soodustuse protsent

 

Loa hind eurodes ja soodustuse protsent

 

 

Lubade arv

 

 

 

 

Kehtivus

alates 01.01.2011kuni 31.12.2011

 

1

Tallinna Linnavaraamet

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

2

Tallinna Linnavaraamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

4

31.12.2011

3

Tallinna Ettevõtlusamet

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

3

31.12.2011

4

Tallinna Ettevõtlusamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

5

31.12.2011

5

Tallinna Haridusamet

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

6

Tallinna Haridusamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

1

31.12.2011

7

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

8

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

2

31.12.2011

9

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

10

Tallinna Linnaplaneerimise Amet

Kesklinn

175. -kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

15

31.12.2011

11

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

12

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

1

31.12.2011

13

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

14

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

1

31.12.2011

15

Tallinna Transpordiamet

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

5

31.12.2011

16

Tallinna Transpordiamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

15

31.12.2011

17

Tallinna Perekonnaseisuamet

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

18

Tallinna Keskkonnaamet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

6

31.12.2011

19

Tallinna Keskkonnaamet

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

20

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

3

31.12.2011

21

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

1

31.12.2011

22

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

Kindel tänav

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

23

Tallinna Kommunaalamet

Kesklinn

175. kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

13

31.12.2011

24

Tallinna Kommunaalamet

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

25

Põhja-Tallinna Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

26

Põhja-Tallinna Valitsus

Kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

27

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

28

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

2

31.12.2011

29

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

30

Mustamäe Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

1

31.12.2011

31

Haabersti Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

32

Haabersti Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

2

31.12.2011

33

Nõmme Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

34

Nõmme Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

1

31.12.2011

35

Pirita Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

36

Pirita Linnaosa Valitsus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

1

31.12.2011

37

Tallinna Kesklinna Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

9

31.12.2011

38

Tallinna Kesklinna Valitsus

Kesklinn, kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

10

31.12.2011

39

Tallinna Kesklinna Valitsus

Kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

11

31.12.2011

40

Kristiine Linnaosa Valitsus

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

41

Sotsiaalministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

71,90 kuu (75%)

1

31.12.2011

42

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

71,90 kuu (75%)

1

31.12.2011

43

Põllumajandusministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

71,90 kuu (75%)

1

31.12.2011

44

Rahandusministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

71,90 kuu (75%)

1

31.12.2011

45

Kaitseministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

71,90 kuu (75%)

1

31.12.2011

46

Keskkonnaministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

71,90 kuu (75%)

1

31.12.2011

47

Välisministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

71,90 kuu (75%)

1

31.12.2011

48

Justiitsministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

71,90 kuu (75%)

1

31.12.2011

49

Kultuuriministeerium

Tallinn

1125.- kuu (75%)

71,90 kuu (75%)

1

31.12.2011

50

Pärnu Linnavalitsus

Tallinn

100% soodustus

100% soodustus

3

31.12.2011

51

Tartu Linnavalitsus

Tallinn

100% soodustus

100% soodustus

3

31.12.2011

52

Tallinna Linnakantselei

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

50

31.12.2011

53

Tallinna linna valimiskomisjon

Kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

10

31.12.2011

54

Tallinna linna valimiskomisjon

Kesklinn, kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

55

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

56

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kesklinn, kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

10

31.12.2011

57

Tallinna Linnavolikogu Kantselei

Kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

4

31.12.2011

58

Tallinna Linnateater

Kindlal tänaval

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

3

31.12.2011

59

Aktsiaselts MRP Linna Liinid

Kesklinn

525.- kuu (85%)

33,55 kuu (85%)

1

31.12.2011

60

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaselts

Kesklinn

525.- kuu (85%)

33,55 kuu (85%)

1

31.12.2011

61

Tallinna Linnaarhiiv

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

62

Tallinna Loomaaed

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

1

31.12.2011

63

Sihtasutus Õpilasmalev

Kesklinn, kindel tänav

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

64

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

65

Tallinna Botaanikaaed

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

1

31.12.2011

66

Tallinna Linnamuuseum

Kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

67

Riigikogu Kantselei

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

5

31.12.2011

68

Riigikantselei

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

3

31.12.2011

69

Vabariigi Presidendi Kantselei

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

4

31.12.2011

70

Riigikontroll

Tallinn

1125.- kuu (75%)

71,90 kuu (75%)

1

31.12.2011

71

Põhja-Eesti Päästekeskus

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

72

Eesti Kirikute Nõukogu

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

73

EELK Konsistoorium

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

74

Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalne Kogudus

Kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

75

Metropoliit Kornelius

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

76

Mittetulundusühing Mustpeade Maja

Kindlatel tänavatel

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

2

31.12.2011

77

Tallinna Keskraamatukogu

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

78

Tallinna Laste Turvakeskus

Kesklinn

175.- kuu (95%)

11,18 kuu (95%)

1

31.12.2011

79

Sihtasutus Tallinna Televisioon

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

80

Sihtasutus Tallinna Televisioon

Tallinn

1125.- kuu (75%)

71,90 kuu (75%)

1

31.12.2011

81

Ivi Eenmaa endine linnapea

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

82

Jüri Mõis endine linnapea

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

83

Harri Lumi endine linnapea

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

84

Peeter Lepp endine linnapea

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

85

Tõnis Palts endine linnapea

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

86

Priit Vilba endine linnapea

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

87

Jüri Ratas endine linnapea

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

88

Tiit Vähi endine Tallinna Linnavolikogu esimees

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

89

Sulev Mäeltsemees endine Tallinna Linnavolikogu esimees

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

90

Rein Voog endine Tallinna Linnavolikogu esimees

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

91

Koit Kaaristu endine Tallinna Linnavolikogu esimees

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

92

Maret Maripuu endine Tallinna Linnavolikogu esimees

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

93

Eino Baskin Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

94

Eri Klas Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

95

Ita-Ilse Ever Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

96

Veljo Tormis Tallinna vapimärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

97

Juhan Paadam Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

98

Linnar Priimägi Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

99

Dmitri Demjanov Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

100

Toivo Ninnas Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

101

Vello Ilmoja Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

102

Igor Volkov Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

103

Lydia Rahula Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

104

Ilve-Teisi Remmel Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

105

Toomas Sepp Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

106

Hirvo Surva Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

107

Rein Vinni Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

108

Kersti Põldemaa Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

109

Ain Valdmann Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

110

Andres Keevallik Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

111

Boris Dubovik Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

112

Maike Parve Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

113

Toivo Tootsen Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

114

Matti Tarum Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

115

Teet Lainevee Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

116

Liina Tõnisson Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

117

Madis Martinson Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

118

Tiiu Hurt Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

119

Garik Iknojan Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

120

Iivo Nei Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

121

Mart Moosus Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

122

Charles-Villem Vallmann Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

123

Mari Majass Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

124

Helmi Kiik (Puur) Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

125

Elmo Nüganen Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

126

Kalev Kallo Tallinna teenetemärgi kavaler

Tallinn

225.- kuu (95%)

14,38 kuu (95%)

1

31.12.2011

                 

 

 

 

 

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes