Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine
Tallinna Linnavalitsus 01.12.2010 korraldus number 1839
Redaktsiooni kehtivus:23.05.2011 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:

Tlv k 23.05.2011 nr 904
Tlv k 13.04.2011 nr 602
Tlv k 16.02.2011 nr 216

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

1. detsember

2010 nr

1839-k

 

 

Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine

 

 

 

Tallinna põhimääruse § 50¹ lg 2, Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 16 kehtestatud „Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise korra ja taksoveo eeskirja“ p 2.11 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2009 määruse nr 42 „Taksokomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus § 5 lg-te 1, 2, 3 ja 4 alusel

 

 

1. Kinnitada taksokomisjoni koosseis järgmiselt:

1.1  

komisjoni esimees:

Taavi Aas

Tallinna abilinnapea

 

aseesimees:

Monica Rand

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja

 

(Tlv k 16.02.2011 nr 216)

 

liikmed:

(Kehtetu - Ruth Pärn - Tlv k 13.04.2011 nr 602)

Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna juhataja

 

 

Priit Kutser

Tallinna abilinnapea nõunik

 

 

Marek Helinurm

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti kooli- ja sisevalve osakonna peainspektor

 

(Tlv k 16.02.2011 nr 216)

 

 

Margus Kehi

Tallinna Transpordiameti linnatranspordi osakonna vanemspetsialist

 

 

Reeli Lind

Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti jurist

   

Villem Tori

Autoettevõtete Liidu direktor

 

(Tlv k 23.05.2011 nr 904)

1.2 kaasata komisjoni töös osalema:

 

 

Koit Pikaro

ekspert

 

 

Jüri Pihl

Tallinna Linnavolikogu liige

 

 

Ivo Volt

Autoettevõtete Liit, sõitjateveo spetsialist

 

 

Tarmo Vaher

Põhja Prefektuur, staabiametnik

2. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 9. detsember 2009 korraldus nr 2027-k „Taksokomisjoni koosseisu kinnitamine“.

3. Tallinna Transpordiametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär