Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale

Tallinna Linnavolikogu 02.12.2010 määrus number 60
jõustumine 09.12.2010

Redaktsiooni kehtivus 23.06.2019 - ...

REDAKTSIOON:
Tvk m 13.06.2019 nr 14 [RT IV, 20.06.2019, 8 - jõust. 23.06.2019]


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2010 nr 60

 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 16 lg 3, § 24 lg 7, § 26 lg-te 2, 3 ja 5, § 27 lg 5, § 38 lg 1, § 39 lg 6, § 44 lg 2, § 63 lg 2, § 66 lg 2, § 67 lg 2, § 71 lg-te 5 ja 6, § 73 lg 1 alusel.
[RT IV, 20.06.2019, 8 - jõust. 23.06.2019]

 

 

     

§ 1.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 16 lõikes 3, § 66 lõikes 2, § 67 lõikes 2 ja § 71 lõikes 6 ning § 73 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2, 3 ja 5, § 27 lõikes 5, § 38 lõikes 1, § 39 lõikes 6, § 44 lõikes 2, § 63 lõikes 2 ning § 71 lõikes 5 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Tallinna Haridusameti juhatajale.
[RT IV, 20.06.2019, 8 - jõust. 23.06.2019]

§ 3. Määrus jõustub 9. detsembril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees