Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Akt on aluseks
 
Tlv m 09.09.2020 nr 25
 
Tlv m 25.06.2020 nr 18
 
Tlv m 10.06.2020 nr 17
 
Tlv m 29.05.2019 nr 20
 
Tlv m 16.05.2018 nr 22
 
Tlv m 04.04.2018 nr 21
 
Tlv m 21.03.2018 nr 18
 
Tlv m 21.03.2018 nr 19
 
Tlv m 07.03.2018 nr 16
 
Tlv m 30.06.2017 nr 21
 
Tlv m 22.02.2017 nr 11
 
Tlv m 21.12.2016 nr 60
 
Tlv m 14.09.2016 nr 36
 
Tlv m 14.09.2016 nr 37
 
Tlv m 10.08.2016 nr 33
 
Tlv m 09.03.2016 nr 10
 
Tlv m 07.01.2015 nr 1
 
Tlv m 22.10.2014 nr 67
 
Tlv m 24.09.2014 nr 66
 
Tlv m 28.05.2014 nr 50
 
Tlv m 21.05.2014 nr 44
 
Tlv m 21.05.2014 nr 42
 
Tlv m 21.05.2014 nr 43
 
Tlv m 09.10.2013 nr 164
 
Tlv m 25.09.2013 nr 158
 
Tlv k 12.06.2013 nr 854
 
Tlv m 12.06.2013 nr 105
 
Tlv m 09.11.2011 nr 120
 
Tlv m 21.09.2011 nr 111
 
Tlv m 31.08.2011 nr 104
 
Tlv m 17.08.2011 nr 102
 
Tlv m 22.06.2011 nr 96
 
Tlv m 04.05.2011 nr 65
 
Tlv m 04.05.2011 nr 66
 
Tlv m 04.05.2011 nr 67
 
Tlv m 04.05.2011 nr 68
 
Tlv m 04.05.2011 nr 69
 
Tlv m 04.05.2011 nr 70
 
Tlv m 04.05.2011 nr 71
 
Tlv m 04.05.2011 nr 72
 
Tlv m 04.05.2011 nr 73
 
Tlv m 04.05.2011 nr 74
 
Tlv m 04.05.2011 nr 75
 
Tlv k 04.05.2011 nr 777
 
Tlv m 27.04.2011 nr 57
 
Tlv m 27.04.2011 nr 58
 
Tlv m 27.04.2011 nr 59
 
Tlv m 27.04.2011 nr 60
 
Tlv m 23.03.2011 nr 29
 
Tlv m 23.03.2011 nr 30
 
Tlv m 23.03.2011 nr 31
 
Tlv m 23.03.2011 nr 32
 
Tlv m 23.03.2011 nr 33
 
Tlv m 23.03.2011 nr 34
 
Tlv m 23.03.2011 nr 35
 
Tlv m 23.03.2011 nr 36
 
Tlv m 23.03.2011 nr 37
 
Tlv m 23.03.2011 nr 38
 
Tlv m 23.03.2011 nr 39
 
Tlv m 23.03.2011 nr 40
 
Tlv m 23.03.2011 nr 41
 
Tlv m 23.03.2011 nr 42
 
Tlv m 23.03.2011 nr 43
 
Tlv m 23.03.2011 nr 44
 
Tlv m 23.03.2011 nr 45
 
Tlv m 23.03.2011 nr 46
 
Tlv m 23.03.2011 nr 47
 
Tlv m 23.03.2011 nr 48
 
Tlv m 23.03.2011 nr 49
 
Tlv m 14.03.2011 nr 21
 
Tlv m 14.03.2011 nr 22
 
Tlv m 14.03.2011 nr 23
 
Tlv m 14.03.2011 nr 24
 
Tlv m 14.03.2011 nr 25
 
Tlv m 14.03.2011 nr 26
 
Tlv m 14.03.2011 nr 27
 
Tlv m 09.03.2011 nr 11
 
Tlv m 09.03.2011 nr 12
 
Tlv m 09.03.2011 nr 13
 
Tlv m 09.03.2011 nr 14
 
Tlv m 09.03.2011 nr 15
 
Tlv m 09.03.2011 nr 16
 
Tlv m 09.03.2011 nr 17
 
Tlv m 09.03.2011 nr 18
 
Tlv m 09.03.2011 nr 19
 
Tlv m 16.02.2011 nr 8
Aktile viitab
 
Tlv k 30.03.2016 nr 480
 
Tlv m 16.10.2013 nr 167
 
Tlv m 06.09.2011 nr 108
Akti muudavad
 
Tvk m 13.06.2019 nr 14
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale
Tallinna Linnavolikogu 02.12.2010 määrus number 60 [RT IV, 21.05.2013, 42]
Jõustumine:09.12.2010
Redaktsiooni kehtivus:23.06.2019 - ... [RT IV, 20.06.2019, 24]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 13.06.2019 nr 14 [RT IV, 20.06.2019, 8 - jõust. 23.06.2019]


TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

MÄÄRUS

 

 

Tallinn

2. detsember 2010 nr 60

 

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ja Tallinna Haridusameti juhatajale

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 16 lg 3, § 24 lg 7, § 26 lg-te 2, 3 ja 5, § 27 lg 5, § 38 lg 1, § 39 lg 6, § 44 lg 2, § 63 lg 2, § 66 lg 2, § 67 lg 2, § 71 lg-te 5 ja 6, § 73 lg 1 alusel.
[RT IV, 20.06.2019, 8 - jõust. 23.06.2019]

 

 

     

§ 1.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 16 lõikes 3, § 66 lõikes 2, § 67 lõikes 2 ja § 71 lõikes 6 ning § 73 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Tallinna Linnavalitsusele.

§ 2.  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2, 3 ja 5, § 27 lõikes 5, § 38 lõikes 1, § 39 lõikes 6, § 44 lõikes 2, § 63 lõikes 2 ning § 71 lõikes 5 kooli pidaja pädevusse antud ülesanded delegeeritakse Tallinna Haridusameti juhatajale.
[RT IV, 20.06.2019, 8 - jõust. 23.06.2019]

§ 3. Määrus jõustub 9. detsembril 2010.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees