Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määruse nr 88 "Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 01.12.2010 määrus number 99
Jõustumine:06.12.2010
Redaktsiooni kehtivus:06.12.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

1. detsember

2010 nr 99

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määruse nr 88 „Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimäärus“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 1, § 30 lg 1 p 3 ja  hädaolukorra seaduse § 5 lg 5 alusel ning kooskõlas „Tallinna põhimääruse§ 50¹ lg-ga 2

 

 

 

 

 

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 2. detsembri 2009 määrusega nr 88 kinnitatud „Tallinna kriisikomisjoni moodustamine ja selle põhimääruse“ paragrahvis 5 „Komisjoni koosseis“ tehakse järgmised muudatused:

1)  lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Komisjoni koosseis on kuni 18-liikmeline.“;

2) lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse liikmed, linnasekretär, kaks linnavalitsuse nõunikku, Tallinna Kommunaalameti juhataja, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja, linna avalike suhete direktor, Tallinna Kommunaalameti hooldusosakonna peaspetsialist ning Eesti Kaitsejõudude, Põhja Politseiprefektuuri, Põhja-Eesti Päästekeskuse ja Harju Maavalitsuse esindajad.“.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 6. detsembril 2010.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär