Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruse kinnitamine 2011. aastaks
Tallinna Linnavalitsus 24.11.2010 määrus number 95
Jõustumine:01.01.2011
Kehtetuks tunnistamine:17.09.2012
Redaktsiooni kehtivus:01.01.2011 - 17.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 12.09.2012 nr 43, jõustumine 17.09.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

24. november

2010 nr 95

 

 

 

 

Koolieelsete eralasteasutuste

toetuse suuruse kinnitamine 2011. aastaks

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Tallinna Linnavolikogu 16. mai 2002 määrusega nr 31 kinnitatud „ Koolieelsete eralasteasutuste toetamise korra“ punkti 1.4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. septembri 2010 määrusega nr 46 „Tallinna linna 2011. aasta eelarve“.

 

 

 

 

 

         

§ 1.  Kinnitada koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruseks 2011. aastal 106,60 eurot kuus ühe lapse kohta.

§ 2.  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär