Tallinna Linnavalitsus 24.11.2010 korraldus number 1796.
Raadiku tn 8/1, Raadiku tn 8a/1 ja Raadiku tn 8b/1 eluruumide üüri suuruse kehtestamine

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine Tvk m 56 17.10.2002 01.12.2002
2 Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000.aasta 1.juunit, üüri reguleerimine Tvk m 19 15.06.2000 01.07.2000 RT IV, 27.08.2013, 10