Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Linnavalitsuse liikme kinnitamine
Tallinna Linnavolikogu 18.11.2010 otsus number 264
Redaktsiooni kehtivus:18.11.2010 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

 

OTSUS

 

 

Tallinn

18. november 2010 nr 264

 

 

 

 

Linnavalitsuse liikme kinnitamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 17, § 49 lg 4 ja § 50 lg 1 p 5 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p-ga 17, § 44 lg 1 p-ga 6, § 45 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 “Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 11 lg-ga 3, lisaga 3 ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Kinnitada Vadim Belobrovtsev alates 19. novembrist 2010 linnavalitsuse liikmeks ja nimetada abilinnapea ametikohale.

2. Määrata abilinnapea Vadim Belobrovtsevi ametipalgaks 43 400 krooni kuus (palgaaste D7) alates ametisse astumisest.

3. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Vadim Belobrovtsevile.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees