Tallinna Linnavalitsus 17.11.2010 korraldus number 1730.
Pojengi tee 25 maa osaline tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 02.11.2085

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna Linnavalitsuse 30. juuli 2003 korralduse nr 1751-k "Kressi tee 17, Pojengi tee 27 A ja Tolmuka tee 30/Kressi tee 31 A maa osaline tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2001 korralduse nr 5184-k kehtetuks Tlv k 1259 14.06.2006
2 Kressi tee 17, Pojengi tee 27A, Tolmuka tee 25A/Aianduse tee 29A, Tolmuka tee 27/Aianduse tee 30B, Tolmuka tee 30/Kressi tee 31A ja Tolmuka tee 45/Vabarna tee 33 maa osaline tagastamine ja Tallinna Linnavalitsuse 12. detsembri 2001 korralduse nr 5184-k kehtetuks tunnistamine Tlv k 1751 30.07.2003
3 Vabarna tee 22 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja Pärnamäe tee 73 maa osaline tagastamine Tlv k 1880 26.06.2002 26.06.2002
4 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
5 Endise maaüksuse "Oru nr. 20 b" maa osaline kompensatsiooni määramine Tlv k 2298 17.11.2004