Tallinna Linnavalitsus 17.11.2010 korraldus number 1729.
Värava tn 3 maa tagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 01.11.2085

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna üldplaneeringu kehtestamine Tvk m 3 11.01.2001 18.01.2001
2 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korra kinnitamine Tlv m 65 19.09.1997 19.09.1997
3 Värava tn 3 maa tagastamine Tlv k 2319 22.11.2006