Värava tn 3 maa tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 17.11.2010 korraldus number 1729

Redaktsiooni kehtivus 17.11.2010 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 01.11.2085

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.