Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 määruse nr 65 "Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 10.11.2010 määrus number 89
Jõustumine:15.11.2010
Kehtetuks tunnistamine:18.06.2012
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2010 - 18.06.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv m 13.06.2012 nr 28, jõustumine 18.06.2012

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

   10. november 2010 nr 89

 

 

 

 

 

Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 määruse nr 65 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas“ muutmine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 2 lõike 4 ja § 45, teeseaduse § 25 lõike 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr 8 „Liiklusseadusega kohalikule omavalitsusele antud liikluse korraldamise ja liiklusohutuse tagamise õiguse delegeerimine“ alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määrusega nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri“.

 

 

 

 

 

       

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2003 määruses nr 65 „Liikluskorraldus Tallinna vanalinnas” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 1.1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.1 suveperioodil (1. aprillist kuni 14. novembrini) laupäeviti kella 00.00-06.00 I piirkonnas ja pühapäeviti kella 00.00-06.00 II piirkonnas;“;

2) punkti 1.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1.2 talveperioodil (15. novembrist kuni 31. märtsini) paariskuupäevadel kella 00.00-06.00 I piirkonnas ja paaritutel kuupäevadel kella 00.00-06.00 II piirkonnas.“;

3) punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3. Tallinna Transpordiametil korraldada Tallinna vanalinnas parkimist keelavate liiklusmärkide paigaldamine tähtaegselt igal aastal suveperioodi ja talveperioodi alguseks.“;

4) punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametil tagada parkimiskontrolöride töö punktides 1 ja 2 nimetatud piirkondades ja aegadel.“.

§ 2.  Tallinna Transpordiametil avaldada määrus ajalehes, kus linn avaldab ametlikke teadaandeid.

§ 3.  Määrus jõustub 15. novembril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär