Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kesklinna parkidele, haljasaladele ja metsale nimede määramine
Tallinna Linnavalitsus 10.11.2010 määrus number 86 [RT IV, 24.05.2013, 36]
Jõustumine:15.11.2010
Redaktsiooni kehtivus:15.11.2010 - ... [RT IV, 24.05.2013, 36]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

10. november

2010 nr 86

 

 

 

 

Kesklinna parkidele, haljasaladele ja metsale nimede määramine

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

 

 

 

 

 

§ 1. Määrata Kesklinnas paiknevatele parkidele nimed järgmiselt:

1) Uue Maailma asumis Koidu park (lisa 1);

2) Juhkentali asumis Poolamägi (lisa 2);

3) Veerenni asumis ja Juhkentali asumis Tiigiveski park (lisa 3).

§ 2. Määrata Kesklinnas paiknevatele haljasaladele nimed järgmiselt:

1) Tatari asumis Hõlmikpuuhaljak (lisa 4);

2) Kompassi asumis Kompassi väljak (lisa 5);

3) Kadrioru asumis Maarjamäe mälestusväli (lisa 6);

4) Raua asumis Raua haljak (lisa 7).

§ 3. Määrata Kesklinnas Ülemiste järve asumis paiknevale metsale nimeks Järve mets (lisa 8).

§ 4. Määrus jõustub 15. novembril 2010.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

LISA 1 - Koidu pargi asukoha skeem
LISA 2 - Poolamäe asukoha skeem
LISA 3 - Tiigiveski pargi asukoha skeem
LISA 4 - Hõlmikpuuhaljaku asukoha skeem
LISA 5 - Kompassi väljaku asukoha skeem
LISA 6 - Maarjamäe mälestusvälja asukoha skeem
LISA 7 - Raua haljaku asukoha skeem
LISA 8 - Järve metsa asukoha skeem