Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakirja kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 10.11.2010 korraldus number 1720
Kehtetuks tunnistamine 26.09.2012
Redaktsiooni kehtivus - 26.09.2012

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 26.09.2012 nr 1326

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

10. november 2010 nr 1720-k

 

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakirja kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 „Hindade kehtestamine linna asutustes” p-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 10. veebruari 2010 korralduse nr 219-k „Ettevalmistused võimalikuks üleminekuks eurole” p-st 2.1 ja Kristiine Linnaosa Valitsuse taotlusest

 

 

     

1. Kehtestada Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakiri alates 1. jaanuarist 2011 vastavalt lisale.

2. Kristiine linnaosa vanemal on õigus otsustada tasuta või soodustingimustel reklaamipinna andmine ajalehes Kristiine Leht.

3. Kristiine Linnaosa Valitsusel avalikustada kehtestatud reklaami hinnakiri Tallinna ja Kristiine linnaosa veebilehel ning ajalehes Kristiine Leht.

4. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 2. aprilli 2008 korraldus nr 595-k „Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakirja kehtestamine“.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele ja Tallinna Ettevõtlusametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 10. novembri 2010

korralduse nr 1720-k

LISA

 

Kristiine Linnaosa Valitsuse ajalehe Kristiine Leht reklaami hinnakiri

 

 

 

1 Kuulutuste hinnad:

1.1  Väikekuulutused:

- 1 rida (30 tähemärki)                                    1,05 eurot, koos käibemaksuga 1,26 eurot;

 

     1.2  Raamis kuulutused:

- veerulaiusega 45 mm kõrgusega 1 cm          4,47 eurot, koos käibemaksuga 5,36 eurot

- logo või pildi lisamine                                   3,52 eurot, koos käibemaksuga 4,22 eurot;

 

1.3  Õnnitlus, tänuavaldus, leinateade:

- pildiga                                                           8,95 eurot, koos käibemaksuga 10,74 eurot

- pildita                                                            4,47 eurot, koos käibemaksuga 5,36 eurot;

 

1.4  Väikekuulutuste soodustus:

- 5 korda          5%

- 10 korda        10%

 

2. Reklaamimoodulite hinnad

Mooduli suurus

Mooduli suurus mm

Hind eurodes

ilma käibemaksuta

Hind eurodes käibemaksuga

1/48 lk

45x43

27,48

32,98

1/24 lk

93x43

44,74

53,69

1/12 lk

93x91

89,48

107,38

1/8 lk

143x93

131,02

157,22

1/6 lk

143x120

185,34

222,41

1/4 lk

143x191

338,73

406,48

1/3 lk

290x120

409,03

490,84

A4

191x270

664,68

797,62

1/2 lk

290x191

479,34

575,21

1 lk

290x385

945,89

1135,07

 

3. Korduvreklaami soodustused:

- 5% teiselt reklaamilt

- 10% kolmandalt reklaamilt

- 15% neljandalt reklaamilt

- 20% reklaamilt, mis ilmuvad vähemalt 10 korda.

 

4. Eelistatud paigutus 10% hinnakirjajärgsest hinnast.

 

5. Reklaami ja meediaagentuuridele lisandub soodustus - 20%.

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär