Kloostrimetsa tee 58, Kloostrimetsa tee 56c ja Kloostrimetsa tee 56b asuvate endise maakoha "Moisaare nr 80" maade osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 10.11.2010 korraldus number 1705

Redaktsiooni kehtivus 10.11.2010 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 24.10.2085

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.