Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Alasi tn 8, Alvari tn 37, Ankru tn 1, Asula tn 11, Endla tn 12, Erika tn 9, Erika tn 11, Erika tn 13, Erika tn 13a, E. Vilde tee 94, Hooldekodu tee 15, Hooldekodu tee 21, Hooldekodu tee 23 Hooldekodu tee 23a, Hooldekodu tee 23b, Loometsa tn 6, Maleva tn 2a, Meeliku tn 22/1, Meeliku tn 22/2, Meeliku tn 22/3; Meeliku tn 22/4, Meeliku tn 22/5, Meeliku tn 24/1, Meeliku tn 24/2, Meeliku tn 24/3; Meeliku tn 24/4, Meeliku tn 24/5, Männiku tee 96, Männiku tee 98a, Pae tn 48 ja Uus-Maleva tn 6 elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 03.11.2010 korraldus number 1681
Redaktsiooni kehtivus:17.11.2010 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 17.11.2010 nr 1757

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

3. november

2010 nr

1681-k

 

 

Akadeemia tee 34, Alasi tn 4, Alasi tn 6, Alasi tn 8, Alvari tn 37, Ankru tn 1, Asula tn 11, Endla tn 12, Erika tn 9, Erika tn 11, Erika tn 13, Erika tn 13a, E. Vilde tee 94, Hooldekodu tee 15, Hooldekodu tee 21, Hooldekodu tee 23 Hooldekodu tee 23a, Hooldekodu tee 23b, Loometsa tn 6, Maleva tn 2a, Meeliku tn 22/1, Meeliku tn 22/2, Meeliku tn 22/3; Meeliku tn 22/4, Meeliku tn 22/5, Meeliku tn 24/1, Meeliku tn 24/2, Meeliku tn 24/3; Meeliku tn 24/4, Meeliku tn 24/5, Männiku tee 96, Männiku tee 98a, Pae tn 48 ja Uus-Maleva tn 6 elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 19 “Tallinna linna poolt ehitatud või renoveeritud eluruumide, mis on valminud pärast 2000. aasta 1. juunit, üüri reguleerimine” p-ga 1 ja 17. oktoobri 2002 määrusega nr 56 kinnitatud „Tallinna linna omandis olevate eluruumide kasutamise, käsutamise ja valdamise korra” p-ga 9

 

 

         

1. Kehtestada 1. jaanuarist 2011 alljärgnevates elamutes asuvate eluruumide üüri suuruseks 1,53 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus:

1.1 Akadeemia tee 34;

1.2 Alasi tn 4;

1.3 Alasi tn 6;

1.4 Alvari tn 37;

1.5 Ankru tn 1;

1.6 Endla tn 12;

1.7 Erika tn 9;

1.8 Erika tn 11;

1.9 Erika tn 13;

1.10 E. Vilde tee 94;

1.11 Hooldekodu tee 21;

1.12 Hooldekodu tee 23;

1.13 Hooldekodu tee 23a;

1.14 Hooldekodu tee 23b;

1.15 Loometsa tn 6;

1.16 Maleva tn 2a;

1.17 Männiku tee 96;

1.18 Männiku tee 98a;

1.19 Pae tn 48;

1.20 Uus-Maleva tn 6.

2. Kehtestada 1. jaanuarist 2011 alljärgnevates elamutes asuvate eluruumide üüri suuruseks 1,76 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus:

2.1 Erika tn 13a;

2.2 Meeliku tn 22/1;

2.3 Meeliku tn 22/2;

2.4 Meeliku tn 22/3;

2.5 Meeliku tn 22/4;

2.6 Meeliku tn 22/5;

2.7 Meeliku tn 24/1;

2.8 Meeliku tn 24/2;

2.9 Meeliku tn 24/3;

2.10 Meeliku tn 24/4;

2.11 Meeliku tn 24/5.

3. Kehtestada 1. jaanuarist 2011 alljärgnevates elamutes asuvate eluruumide üüri suuruseks 1,15 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus:

3.1 Alasi tn 8;

3.2 (Kehtetu - Tlv k 17.11.2010 nr 1757)

3.3 Hooldekodu tee 15.

4. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

4.1 25. novembri 2009 korraldus nr 1957-k „Akadeemia tee 34, Alasi tn 4, Alasi tn 6, Alasi tn 8, Alvari tn 37, Ankru tn 1, Asula tn 11, Endla tn 12, Erika tn 9, Erika tn 11, Erika tn 13, Erika tn 13a, E. Vilde tee 94, Hooldekodu tee 15, Hooldekodu tee 21, Hooldekodu tee 23, Hooldekodu tee 23a, Hooldekodu tee 23b, Loometsa tn 6, Maleva tn 2a, Meeliku tn 22/1, Meeliku tn 22/2, Meeliku tn 22/3, Meeliku tn 22/4, Meeliku tn 22/5, Meeliku tn 24/1, Meeliku tn 24/2, Meeliku tn 24/3, Meeliku tn 24/4, Meeliku tn 24/5, Männiku tee 96, Männiku tee 98a, Pae tn 48 ja Uus-Maleva tn 6 elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.2 28. jaanuari 2004 korraldus nr 169-k „Akadeemia tee 34 ühiselamu tüüpi elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.3 22. septembri 2004 korraldus nr 1851-k „Akadeemia tee 34 ühiselamu tüüpi elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.4 16. juuni 2004 korraldus nr 1310-k „Alasi tn 4 elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.5 16. juuni 2004 korraldus nr 1311-k „Alasi tn 6 elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.6 28. märtsi 2001 korraldus nr 1126-k „Alasi tn 8 elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.7 25. septembri 2002 korraldus nr 2368-k „Alvari tn 37 elamus asuvate renoveeritud eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.8 7. juuli 2000 korraldus nr 2949-k „Ankru tn 1 ja Erika tn 11 elamutes asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.9 13. augusti 2003 korraldus nr 1846-k „Asula tn 11 elamus asuvate renoveeritud sotsiaaleluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.10 24. septembri 2003 korraldus nr 2130-k „Endla tn 12 elamus asuvate renoveeritud eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.11 18. detsembri 2002 korraldus nr 3115-k „Erika tn 9 elamus asuvate renoveeritud eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.12 27. märtsi 2002 korraldus nr 926-k „Erika tn 13 elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.13 25. juuni 2008 korraldus nr 1228-k „Erika tn 13a elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.14 11. oktoobri 2000 korraldus nr 3809-k „E. Vilde tee 94 ühiselamu tüüpi elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.15 18. septembri 2002 korraldus nr 2320-k „E. Vilde tee 94 renoveeritud viiekorruselises hoonetiivas asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.16 27. märtsi 2002 korraldus nr 927-k „Narva mnt 156/6 elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.17 22. märtsi 2006 korraldus nr 547-k „Hooldekodu tee 21, 23, 23a ja 23b elamutes asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.18 24. septembri 2003 korraldus nr 2131-k „Loometsa tn 6 elamus asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.19 25. septembri 2002 korraldus nr 2369-k „Maleva tn 2a elamus asuvate renoveeritud eluruumide üüri suuruse kehtestamine“;

4.20 28. novembri 2007 korraldus nr 2072-k „Meeliku tn 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4 ja 24/5 elamutes asuvate eluruumide üüri suuruse kehtestamine“.

5. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks punktides 1, 2 ja 3 nimetatud elamutes asuvate eluruumide üürnikele.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

 

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes