Paldiski mnt 134 asuva endise "Suvituskoht Arko" maa osaline tagastamine

Tallinna Linnavalitsus 03.11.2010 korraldus number 1660

Redaktsiooni kehtivus 03.11.2010 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 12.10.2085

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.