Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile Juhkentali tn 12 kinnisasja ostmiseks
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2010 korraldus number 1619
Redaktsiooni kehtivus:21.10.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. oktoober

2010 nr

1619-k

 

 

Raha eraldamine Tallinna Spordi- ja Noorsooametile Juhkentali tn 12 kinnisasja ostmiseks

 

 

 

Valla- ja linnaeelarve seaduse § 17 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2002 määruse nr 6 „Tallinna linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra“ p-ga 4.1.1 ja Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ lisaga 3 ning tulenevalt Tallinna Linnavolikogu 7. oktoobri 2010 otsusest nr 225 „Juhkentali tn 12 kinnisasja ostmine

 

 

1. Vähendada Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ lisas 3 ette nähtud reservfondi kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservi 5 476 495 krooni võrra ja suurendada reservfondi linna vara ja kohustustega seotud nõuete reservi 5 476 495 krooni võrra.

2. Eraldada reservfondist Tallinna linna vara ja kohustustega seonduvate nõuete reservi vahendite arvelt Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 5 476 495 krooni Juhkentali tn 12 kinnisasja ostmiseks Tallinna linnale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär