Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.10.2010 määrus number 77 [RT IV, 24.05.2013, 50]
Jõustumine:18.10.2010
Redaktsiooni kehtivus:18.10.2010 - ... [RT IV, 24.05.2013, 50]

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

    13. oktoober 2010 nr 77

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 8. septembri 2010 korraldusega nr 1330-k kehtestatud „Sepise tn 1 // Keevise tn 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata Lasnamäe linnaosas Ülemiste asumis Sepise tn 1 // Keevise tn 15 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga tekkiva uue tänavalõigu nimeks Lõõtsa tänav ning pikendada sellega Tallinna Linnavalitsuse 19. märtsi 2003 määruse nr 28 „Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas“ punktiga 1.4 määratud Lõõtsa tänava kulgu vastavalt lisale.

§ 2.  Lasnamäe Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide ja omaniku poolt aadressi numbrimärkide paigaldamine vastavalt uue tänavalõigu ja hoonestuse väljaehitamise ajaks.

§ 3.  Määrus jõustub 18. oktoobril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse

 13. oktoobri 2010 määruse nr 77

“Tänavanime määramine Lasnamäe linnaosas“

LISA

 

Lõõtsa tänava pikenduse skeem

 

 

                      Lõõtsa tänava senine kulg

                      Lõõtsa tänava pikendus

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär