Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tänavanime määramine Nõmme linnaosas ja Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.10.2010 määrus number 76 [RT IV, 28.05.2013, 36]
Jõustumine:18.10.2010
Redaktsiooni kehtivus:24.05.2014 - ... [RT IV, 21.05.2014, 12]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv m 14.05.2014 nr 39 [RT IV, 21.05.2014, 1 - jõust. 24.05.2014]

 

 

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

 

MÄÄRUS

 

 

 

 

 

Tallinn

 13. oktoober 2010 nr 76

 

 

 

 

 

Tänavanime määramine Nõmme linnaosas ja Haabersti linnaosas

 

 

 

 

 

 

Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel.

 

 

 

 

 

§ 1.  Määrata osaliselt Nõmme linnaosas Hiiu asumis ja Vana-Mustamäe asumis ning osaliselt Haabersti linnaosas Mäeküla asumis ja Astangu asumis kulgeva kergliiklustee nimeks Harkumetsa tee vastavalt lisale.

§ 2.  Nõmme Linnaosa Valitsusel ja Haabersti Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine.

§ 3.  Määrus jõustub 18. oktoobril 2010.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Lisa - Harkumetsa tee skeem [RT IV, 21.05.2014, 1 - jõust. 24.05.2014]