Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi stipendiaatide nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 13.10.2010 korraldus number 1569
Redaktsiooni kehtivus:13.10.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. oktoober

2010  nr

1569-k

 

 

Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi stipendiaatide nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määruse nr 32 „Tallinna linna Infotehnoloogia stipendiumi asutamine ja stipendiumi statuudi projekti heakskiitmine“ § 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ ja Tallinna linna ja Eesti Infotehnoloogia Kolledži vahel 25. veebruaril 2008 sõlmitud koostöölepinguga ning tulenevalt Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse stipendiumikomisjoni 18. augusti 2010 protokollist nr 2-1/10-275

 

 

1. Nimetada Tallinna linna infotehnoloogia stipendiumi stipendiaatideks järgmised Eesti Infotehnoloogia Kolledži üliõpilased: Allan Vein, Denis Firsov, Lauri Võsandi, Elar Lang.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär