Kose tee 81a katastriüksuse aadressi muutmine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 13.10.2010 korraldus number 1557

Redaktsiooni kehtivus 13.10.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. oktoober 2010 nr 1557-k

 

 

Kose tee 81a katastriüksuse aadressi  muutmine Pirita linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr  44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ja tulenevalt aadressi korrastamise vajadusest ning asjaolust, et Kose tee 81a kinnistule on juurdepääs Nurmiku põigust

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress Pirita linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Kose tee 81a

Katastritunnus - 78402:208:6350

Kinnistusregistri registriosa - 3415601

Uus aadress - Nurmiku põik 5

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada õige aadressinumbrimärgi olemasolu hoonel 15. novembriks 2010.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Pirita Linnaosa Valitsusele, Aktsiaseltsile Eesti Post ja Aktsiaseltsile SEB Liising.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär