Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tlv m 05.07.2000 nr 44
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kose tee 81a katastriüksuse aadressi muutmine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 13.10.2010 korraldus number 1557
Redaktsiooni kehtivus:13.10.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

13. oktoober 2010 nr 1557-k

 

 

Kose tee 81a katastriüksuse aadressi  muutmine Pirita linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja § 9 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr  44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ja tulenevalt aadressi korrastamise vajadusest ning asjaolust, et Kose tee 81a kinnistule on juurdepääs Nurmiku põigust

 

 

1. Muuta katastriüksuse aadress Pirita linnaosas alljärgnevalt:

Senine aadress - Kose tee 81a

Katastritunnus - 78402:208:6350

Kinnistusregistri registriosa - 3415601

Uus aadress - Nurmiku põik 5

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada õige aadressinumbrimärgi olemasolu hoonel 15. novembriks 2010.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Pirita Linnaosa Valitsusele, Aktsiaseltsile Eesti Post ja Aktsiaseltsile SEB Liising.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär