Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Tallinna Linnavalitsus 06.10.2010 korraldus number 1495
Redaktsiooni kehtivus:06.10.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

6. oktoober 2010 nr 1495-k

 

 

Mustamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lõike 6 ning lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2124-k kinnitatud „Mustamäe Linnaosa Valitsuse koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega“ alates 15. oktoobrist 2010 järgmised muudatused:

1.1 kustutada kantselei koosseisust vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A9);

1.2 kustutada linnamajanduse osakonna linnavarasektori koosseisust üks vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A9);

1.3 Mustamäe Linnaosa Valitsuse koosseisus on kokku 62 kohta, sh on kantselei koosseisus  kokku 9 kohta ja linnamajanduse osakonna koosseisus  kokku 8 kohta.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Mustamäe Linnaosa Valitsusele.

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär