Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna noore õpetaja stipendiumi stipendiaatide nimetamine
Tallinna Linnavalitsus 04.10.2010 korraldus number 1494
Redaktsiooni kehtivus:04.10.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

4. oktoober

2010 nr

1494-k

 

 

Tallinna linna noore õpetaja stipendiumi stipendiaatide nimetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna Linnavalitsuse 30. septembri 2009 määruse nr 74 „Tallinna linna noore õpetaja stipendiumi asutamine ja selle statuut“ § 3 lg 9 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määrusega nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“  ning Tallinna Linnavalitsuse 7. oktoobri 2009 istungi protokolli nr 43 päevakorrapunktiga 43 „Tallinna kodurahuprogrammi tegevuskava aastani 2013 heakskiitmine“ ja tulenevalt Tallinna linna noore õpetaja stipendiumi määramise ajutise komisjoni 30. septembri 2010 otsusest

 

 

1. Nimetada Tallinna linna noore õpetaja stipendiumi stipendiaatideks järgmised Tallinna munitsipaalharidusasutuste õpetajad:

Diana Smith

Elnara Salieieva

Gedi Põder

Gladi Sivard

Irina Biba

Kristel Trutsi

Krisli Tammela

Kristiina Kerge

Margit Maanre

Ott Väli

Piret Peil

Sandra Lõõnik

Sergei Novikov

Sirli Kriis

Timo Panin.

2. Tallinna Haridusametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud õpetajatele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär