Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Jäätmeveo teenustasude kehtestamine Tallinna linna korraldatud jäätmeveo piirkondades seoses euro kasutusele võtmisega
Tallinna Linnavalitsus 29.09.2010 korraldus number 1487
Redaktsiooni kehtivus:29.09.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. september

2010 nr

1487-k

 

 

Jäätmeveo teenustasude kehtestamine Tallinna linna korraldatud jäätmeveo piirkondades seoses euro kasutusele võtmisega

 

 

 

Jäätmeseaduse § 66 lg-te 4, 5 ja 6, konkurentsiseaduse § 17 lg-te 1 ja 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2008 määruse nr 36 Tallinna jäätmehoolduseeskiri§ 35 lg-ga 6

 

 

1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2011 jäätmeveo teenustasud Tallinna linna korraldatud jäätmeveo piirkondades järgmiselt:

1.1 Kalamaja-Paljassaare korraldatud jäätmeveo piirkonnas vastavalt lisale 1;

1.2 Kristiine linnaosas Lilleküla-Kristiine korraldatud jäätmeveo piirkonnas vastavalt lisale 2;

1.3 Kristiine linnaosas Tondi-Järve korraldatud jäätmeveo piirkonnas vastavalt lisale 3;

1.4 Kesklinna linnaosas Südalinn-Keldrimäe-Mõigu korraldatud jäätmeveo piirkonnas vastavalt lisale 4;

1.5 Kesklinna linnaosas Uue-Maailma-Kitseküla-Luite korraldatud jäätmeveo piirkonnas vastavalt lisale 5;

1.6 Haabersti linnaosas Veskimetsa-Tiskre korraldatud jäätmeveo piirkonnas vastavalt lisale 6;

1.7 Haabersti linnaosas Ehitajate-Harku-Järveotsa korraldatud jäätmeveo piirkonnas vastavalt lisale 7;

1.8 Haabersti linnaosas Õismäe korraldatud jäätmeveo piirkonnas vastavalt lisale 8.

2. Tunnistada alates 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse:

2.1 24. märtsi 2010 korraldus nr 429-kJäätmeveo teenustasude muutmine Tallinna linna Kalamaja-Paljassaare korraldatud jäätmeveo piirkonnas“;

2.2 28. aprilli 2010 korraldus nr 667-k „Jäätmeveo teenustasude muutmine Tallinna Kristiine linnaosas Lilleküla-Kristiine korraldatud jäätmeveo piirkonnas“;

2.3 28. aprilli 2010 korraldus nr 668-k Jäätmeveo teenustasude muutmine Tallinna Kristiine linnaosas Tondi-Järve korraldatud jäätmeveo piirkonnas“;

2.4 8. aprilli 2010 korraldus nr 669-k Jäätmeveo teenustasude muutmine Tallinna Kesklinna linnaosas Südalinn-Keldrimäe-Mõigu korraldatud jäätmeveo piirkonnas“;

2.5 28. aprilli 2010 korraldus nr 670-k Jäätmeveo teenustasude muutmine Tallinna Kesklinna linnaosas Uue-Maailma-Kitseküla-Luite korraldatud jäätmeveo piirkonnas“;

2.6 26. mai 2010 korraldus nr 854-kJäätmeveo teenustasude muutmine Tallinna Haabersti linnaosas Veskimetsa-Tiskre korraldatud jäätmeveo piirkonnas;

2.7 26. mai 2010 korraldus nr 853-kJäätmeveo teenustasude muutmine Tallinna Haabersti linnaosas Ehitajate-Harku-Järveotsa korraldatud jäätmeveo piirkonnas“;

2.8 26. mai 2010 korraldus nr 852-k „Jäätmeveo teenustasude muutmine Tallinna Haabersti linnaosas Õismäe korraldatud jäätmeveo piirkonnas.

3. Tallinna Ettevõtlusametil:

3.1 avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid;

3.2 teha korraldus teatavaks Tallinna Keskkonnaametile, RAGN-SELLS AS-le, OÜ-le Adelan Prügiveod, AS-le Veolia Keskkonnateenused, Aktsiaseltsile VSA Eesti, Haabersti Linnaosa Valitsusele, Kristiine Linnaosa Valitsusele, Põhja-Tallinna Valitsusele ja Tallinna Kesklinna Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010

korralduse nr 1487-k

LISA 1

 

Jäätmeveo teenustasud Kalamaja-Paljassaare korraldatud jäätmeveo piirkonnas

 

 

 

 

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest ilma käibemaksuta eurodes

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest käibemaksuga

eurodes

Segaolmejäätmed

Jäätmekott < 20 l

0,80

0,96

Jäätmekott 40-140 l

1,07

1,28

140 l

2,31

2,77

240 l

4,13

4,95

370 l

4,18

5,02

600 l

6,36

7,63

800 l

6,87

8,24

2500 l

18,28

21,94

4500 l

22,85

27,42

Paber ja kartong

240 l

2,30

2,76

600 l

3,10

3,72

2500 l

6,75

8,10

Biolagunevad jäätmed

140 l

2,64

3,17

240 l

2,64

3,17

Suurjäätmed

1 m3

15,82

18,98

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010

korralduse nr 1487-k

LISA 2

 

Jäätmeveo teenustasud  Kristiine linnaosas Lilleküla-Kristiine korraldatud jäätmeveo piirkonnas

 

 

 

 

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest ilma käibemaksuta eurodes

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest käibemaksuga

eurodes

Segaolmejäätmed

Jäätmekott < 20 l

1,15

1,38

Jäätmekott 40-140 l

1,54

1,85

140 l

3,33

4,00

240 l

3,42

4,10

370 l

3,74

4,49

600 l

5,21

6,25

800 l

6,24

7,49

2500 l

17,26

20,71

4500 l

28,76

34,51

Paber ja kartong

240 l

2,25

2,70

600 l

3,10

3,72

2500 l

7,59

9,11

Biolagunevad jäätmed

140 l

2,70

3,24

240 l

3,16

3,79

Suurjäätmed

1 m3

14,38

17,26

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010

korralduse nr 1487-k

LISA 3

 

Jäätmeveo teenustasud  Kristiine linnaosas Tondi-Järve korraldatud jäätmeveo piirkonnas

 

 

 

 

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest ilma käibemaksuta eurodes

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest käibemaksuga

eurodes

Segaolmejäätmed

Jäätmekott < 20 l

1,15

1,38

Jäätmekott 40-140 l

1,61

1,93

140 l

3,22

3,86

240 l

3,50

4,20

370 l

3,91

4,69

600 l

5,06

6,07

800 l

5,98

7,18

2500 l

16,57

19,88

4500 l

28,08

33,70

Paber ja kartong

240 l

2,17

2,60

600 l

2,93

3,52

2500 l

7,17

8,60

Biolagunevad jäätmed

140 l

2,55

3,06

240 l

2,99

3,59

Suurjäätmed

1 m3

14,94

17,93

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010

korralduse nr 1487-k

LISA 4

 

Jäätmeveo teenustasud  Kesklinna linnaosas Südalinn-Keldrimäe-Mõigu korraldatud jäätmeveo piirkonnas

 

 

 

 

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest ilma käibemaksuta eurodes

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest käibemaksuga

eurodes

Segaolmejäätmed

Jäätmekott < 20 l

1,39

1,67

Jäätmekott 40-140 l

1,63

1,96

140 l

1,80

2,16

240 l

2,80

3,36

370 l

3,20

3,84

600 l

4,37

5,24

800 l

5,19

6,23

2500 l

15,92

19,10

4500 l

27,01

32,41

Paber ja kartong

240 l

2,27

2,72

600 l

2,68

3,21

2500 l

6,75

8,10

Biolagunevad jäätmed

140 l

2,73

3,28

240 l

3,20

3,84

Suurjäätmed

1 m3

14,54

17,45

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010

korralduse nr 1487-k

LISA 5

 

Jäätmeveo teenustasud  Kesklinna linnaosas Uue-Maailma-Kitseküla-Luite korraldatud jäätmeveo piirkonnas

 

 

 

 

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest ilma käibemaksuta eurodes

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest käibemaksuga

eurodes

Segaolmejäätmed

Jäätmekott < 20 l

1,39

1,67

Jäätmekott 40-140 l

1,63

1,96

140 l

1,80

2,16

240 l

2,80

3,36

370 l

3,20

3,84

600 l

4,37

5,24

800 l

5,19

6,23

2500 l

15,92

19,10

4500 l

27,01

32,41

Paber ja kartong

240 l

2,27

2,72

600 l

2,68

3,21

2500 l

6,75

8,10

Biolagunevad jäätmed

140 l

2,73

3,28

240 l

3,20

3,84

Suurjäätmed

1 m3

14,54

17,45

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010

korralduse nr 1487-k

LISA 6

 

Jäätmeveo teenustasud  Haabersti linnaosas Veskimetsa-Tiskre korraldatud jäätmeveo piirkonnas

 

 

 

 

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest ilma käibemaksuta eurodes

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest käibemaksuga

eurodes

Segaolmejäätmed

Jäätmekott < 20 l

1,09

1,31

Jäätmekott 40-140 l

1,36

1,63

140 l

3,04

3,65

240 l

3,56

4,27

370 l

4,07

4,88

600 l

4,35

5,22

800 l

5,16

6,19

2500 l

13,58

16,30

4500 l

21,73

26,08

Paber ja kartong

240 l

2,07

2,48

600 l

2,72

3,26

2500 l

6,52

7,82

Biolagunevad jäätmed

140 l

2,55

3,06

240 l

2,99

3,59

Suurjäätmed

1 m3

11,95

14,34

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär


Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010

korralduse nr 1487-k

LISA 7

 

Jäätmeveo teenustasud  Haabersti linnaosas Ehitajate-Harku-Järveotsa korraldatud jäätmeveo piirkonnas

 

 

 

 

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest ilma käibemaksuta eurodes

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest käibemaksuga

eurodes

Segaolmejäätmed

Jäätmekott < 20 l

0,64

0,77

Jäätmekott 40-140 l

1,60

1,92

140 l

1,28

1,53

240 l

2,11

2,53

370 l

2,56

3,07

600 l

4,86

5,83

800 l

6,41

7,69

2500 l

16,11

19,33

4500 l

28,76

34,51

Paber ja kartong

240 l

0,00

0,00

600 l

0,00

0,00

2500 l

0,00

0,00

Biolagunevad jäätmed

140 l

0,00

0,00

240 l

1,28

1,53

Suurjäätmed

1 m3

14,06

16,87

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär

 


Tallinna Linnavalitsuse 29. septembri 2010

korralduse nr 1487-k

LISA 8

 

Jäätmeveo teenustasud  Haabersti linnaosas Õismäe korraldatud jäätmeveo piirkonnas

 

 

 

 

Jäätmeliik

Jäätmemahuti suurus

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest ilma käibemaksuta eurodes

Teenustasu jäätmete ühekordse vedamise eest käibemaksuga

eurodes

Segaolmejäätmed

Jäätmekott < 20 l

0,64

0,77

Jäätmekott 40-140 l

1,60

1,92

140 l

1,28

1,53

240 l

2,11

2,53

370 l

2,56

3,07

600 l

4,86

5,83

800 l

6,41

7,69

2500 l

16,11

19,33

4500 l

28,76

34,51

Paber ja kartong

240 l

0,00

0,00

600 l

0,00

0,00

2500 l

0,00

0,00

Biolagunevad jäätmed

140 l

0,00

0,00

240 l

1,28

1,53

Suurjäätmed

1 m3

14,06

16,87

 

 

 

 

 

Toomas Sepp

Linnasekretär