Koduteenuste hindade kehtestamine

Tallinna Linnavalitsus 29.09.2010 korraldus number 1478

Redaktsiooni kehtivus 30.03.2016 - ...

REDAKTSIOON:
Tlv k 30.03.2016 nr 478

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. september

2010 nr

1478-k

 

 

Koduteenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 määruse nr 2 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord § 11 lg 1 alusel
(Tlv k 30.03.2016 nr 478)

 

 

         

1. Kehtestada koduteenuste hinnad alates 1. jaanuarist 2011 järgmiselt:

1.1 teenuse ühe tunni hind                                                                   3,45 eurot;

1.2 teenuse ühe tunni soodushind (kliendi omaosalustasu)                     0,64 eurot.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2005 korraldus nr 1369-k „Tasuliste koduteenuste sisseseadmine ja nende hindade kehtestamine“.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär