Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koduteenuste hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 29.09.2010 korraldus number 1478
Redaktsiooni kehtivus:30.03.2016 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 30.03.2016 nr 478

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. september

2010 nr

1478-k

 

 

Koduteenuste hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3, sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2008 määruse nr 2 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord § 11 lg 1 alusel
(Tlv k 30.03.2016 nr 478)

 

 

         

1. Kehtestada koduteenuste hinnad alates 1. jaanuarist 2011 järgmiselt:

1.1 teenuse ühe tunni hind                                                                   3,45 eurot;

1.2 teenuse ühe tunni soodushind (kliendi omaosalustasu)                     0,64 eurot.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2011 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2005 korraldus nr 1369-k „Tasuliste koduteenuste sisseseadmine ja nende hindade kehtestamine“.

3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil teha korraldus teatavaks linnaosade valitsustele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082)
30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär