Tallinna Linnavalitsus 29.09.2010 korraldus number 1478.
Koduteenuste hindade kehtestamine

Akti muudavad

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine