Tallinna Linnavalitsus 29.09.2010 korraldus number 1436.
Rahu tn 23 maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 226 N maa osaline mittetagastamine
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 09.09.2085

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine