Rahu tn 21a maa osaline tagastamine ja endise kinnistu nr 203 N maa osaline mittetagastamine

Tallinna Linnavalitsus 29.09.2010 korraldus number 1434

Redaktsiooni kehtivus 29.09.2010 - ...
Akt on asutusesiseseks kasutamiseks
alus AvTS § 35 lg 1 p 12, tähtaeg 09.09.2085

Õigusaktiga saab tutvuda Tallinna Linnaarhiivis (Tolli tänav 6, Tallinn), kui selleks on seadusest tulenev õigus.