Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Haridusameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus
Tallinna Linnavalitsus 29.09.2010 korraldus number 1431
Redaktsiooni kehtivus:29.09.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

29. september 2010  nr 1431-k

 

 

Tallinna Haridusameti koosseisunimestiku koos ametikohtade palgaastmetega muudatus

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 47 „Tallinna linna 2010. aasta eelarve“ § 8, Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2009 määruse nr 41 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord“ § 2, § 4 lõike 6 ning lisa 3 alusel

 

 

1. Teha Tallinna Linnavalitsuse 23. detsembri 2009 korraldusega nr 2107-k kinnitatud „Tallinna Haridusameti koosseisunimestikus koos ametikohtade palgaastmetega alates 1. oktoobrist 2010 järgmised muudatused:

1.1 kustutada personaliosakonna koosseisust vanemspetsialisti ametikoht (vanemametnik, palgaaste A11);

1.2 kinnitada hariduskorralduse teenistuse üldhariduse osakonna vanemspetsialisti ametikoha palgaastmeks A13 senise A12 asemel;

1.3 kinnitada ökonoomikateenistuse raamatupidamise osakonna vanemraamatupidaja ametikoha palgaastmeks A11 senise A10 asemel;

1.4 nimetada üldosakonna info peaspetsialisti ametikoht ümber peaspetsialisti ametikohaks ja kinnitada palgaastmeks A13 senise A12 asemel;

1.5 Tallinna Haridusameti personaliosakonna koosseisus on kokku 4 kohta ja Tallinna Haridusameti koosseisus on kokku 126 kohta.

2. Tallinna Linnakantseleil teha käesolev korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile.

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär