Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt viitab
 
Tlv k 11.08.2010 nr 1221
 
Tlv m 16.04.2008 nr 31
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohusetäitmise lõpetamine
Tallinna Linnavalitsus 22.09.2010 korraldus number 1426
Redaktsiooni kehtivus:22.09.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

22. september 2010 nr 1426-k

 

 

Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohusetäitmise lõpetamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lg 1 p 7, avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 7, § 52 lg-te 2 ja 8 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määruse nr 31 „Tallinna linna asutuste ühtne asjaajamiskord“ § 32 lg-tega 1 ja 2, Tallinna Linnavalitsuse 11. augusti 2010 korraldusega nr 1221-k „Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohusetäitja nimetamine“ ning tulenevalt linnapea ettepanekust

 

 

1. Vabastada Tallinna Keskkonnaameti juhataja asetäitja Relo Ligi Tallinna Keskkonnaameti juhataja kohusetäitja ülesannetest alates 1. oktoobrist 2010.

2. Relo Ligil anda ameti asjaajamine üleandmis-vastuvõtmisaktiga üle Tallinna Keskkonnaameti juhataja ametikohale nimetatud Otto Popelile ning esitada üleandmis-vastuvõtmisakt kinnitamiseks linnapeale.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Relo Ligile, Otto Popelile ja Tallinna Keskkonnaametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär