Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kose tee 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 3, 4, 5, 5/1, 5/2 ja Kose tee lõigu Lepa ja Tamme tn vahel katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 15.09.2010 korraldus number 1366
Redaktsiooni kehtivus:15.09.2010 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

 

KORRALDUS

 

 

Tallinn

15. september 2010 nr 1366-k

 

 

Kose tee 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 3, 4, 5, 5/1, 5/2 ja Kose tee lõigu Lepa ja Tamme tn vahel katastriüksuste aadresside muutmine Pirita linnaosas

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 3, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2 ja lg 6, § 9 lg 1 ning  Tallinna Linnavalitsuse 25. augusti 2010 määruse nr 65 „Tänavanimede levialade muutmine ja tänavanime määramine Pirita linnaosas“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 5. juuli 2000 määrusega nr  44 kinnitatud „Tallinna aadressitähiste eeskirja“ p-ga 1.3.2 ja tulenevalt aadresside korrastamise vajadusest

 

 

1. Muuta katastriüksuste aadressid Pirita linnaosas alljärgnevalt:

1.1 Senine aadress - Kose tee 1

Katastritunnus - 78402:201: 4850

Kinnistusregistri registriosa - 136001

Uus aadress - Tuulenurga tn 16

1.2 Senine aadress - Kose tee 1/2

Katastritunnus - 78402:201:4840

Kinnistusregistri registriosa - 136201

Uus aadress - Tuulenurga tn 14

1.3 Senine aadress - Kose tee 1/3

Katastritunnus - 78402:201:0300

Kinnistusregistri registriosa - 136301

Uus aadress - Tuulenurga tn 12

1.4 Senine aadress - Kose tee 1/4

Katastritunnus - 78402:201:0320

Kinnistusregistri registriosa - 136401

Uus aadress - Tuulenurga tn 10

1.5 Senine aadress - Kose tee 1/5

Katastritunnus - 78402:201:0330

Kinnistusregistri registriosa - 136501

Uus aadress - Tuulenurga tn 8

1.6 Senine aadress - Kose tee 1/6

Katastritunnus - 78402:201:0340

Kinnistusregistri registriosa - 136601

Hoonestusõiguse registriosa - 2905301

Uus aadress - Tuulenurga tn 6

1.7 Senine aadress - Kose tee 3

Katastritunnus - 78402:201:0040

Kinnistusregistri registriosa - 136801

Uus aadress - Tuulenurga tn 4

1.8 Senine aadress - Kose tee 5

Katastritunnus - 78402:201:0670

Kinnistusregistri registriosa - 280001

Uus aadress - Tuulenurga tn 2

1.9 Senine aadress - Kose tee 5/1

Katastritunnus - 78402:201:0640

Kinnistusregistri registriosa - 280101

Hoonestusõiguse registriosa - 2996301

Uus aadress - Kose tee 2a

1.10 Senine aadress - Kose tee 5/2

Katastritunnus - 78402:201:0250

Kinnistusregistri registriosa - 137401

Uus aadress - Kose tee 2

1.11 Senine aadress - Kose tee 4

Katastritunnus - 78402:201:2610

Kinnistusregistri registriosa - 679901

Hoonestusõiguse registriosa - 19416301

Uus aadress - Tuulenurga tn 1

1.12 Senine aadress - Kose tee lõik Lepa tn ja Tamme tn vahel

Katastritunnus - 78402:201:0009

Kinnistusregistri registriosa - 24995801

Uus aadress - Tuulenurga tänav // Kose tee T1

2. Pirita Linnaosa Valitsusel paigaldada uued aadresside numbrimärgid 1. novembriks 2010.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Aktsiaseltsile Eesti Post, Maksim Liksutov´ile, Indrek Gusev´ile, Kristina Šmigun-Vähi´le, Urmas Sõõrumaa´le, ALG Liisingu Aktsiaseltsile, Toomas Sildmäe´le, Oleg Trubatšov´ile, Aldo Tammsaar´ele, Aleksandr Nakonetšnõi´le ja Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile, Spordiklubile FC Levadia, Tallinna Kommunaalametile ja Pirita Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Merike Martinson

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär