Tallinna Linnavolikogu 09.09.2010 määrus number 46.
Tallinna linna 2011. aasta eelarve

Aktile viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine