Tallinna Linnavolikogu 09.09.2010 määrus number 46.
Tallinna linna 2011. aasta eelarve

Akt viitab

Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Lisa nr Vastuvõtmine Jõustumine Avaldamine
1 Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine ning Tallinna Linnavolikogu töökorra muutmine Tvk m 59 27.11.2003 04.12.2003 RT IV, 16.08.2013, 41
2 Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korra kinnitamine Tvk m 10 06.02.2003 13.02.2003